NBU-prisen til Dag Larsen og Barnebokinstituttet

Norsk barne – og ungdomsbokforfatterforening hadde fredag det årlege medlemsmøtet sitt. Mellom framlegg om lettlesen litteratur og synleggjering av barne – og ungdomslitteratur, var det…

Dag Larsen og dagleg leiar v. NBI, Kristin Ørjasæter (foto: Mette Karlsvik)

Norsk barne – og ungdomsbokforfatterforening hadde fredag det årlege medlemsmøtet sitt. Mellom framlegg om lettlesen litteratur og synleggjering av barne – og ungdomslitteratur, var det utdeling av NBU-prisen. Prisen for 2015 går til DnF-medlem og tidlegare leiar i NBU, Dag Larsen. Han deler prisen med instituttet, med m.a. denne grunngjevinga frå juryen: 

(…) årets pris er ikke bare en heder til det arbeidet som er gjort i disse ti årene med forfatterstudier, det er også en heder til de bøkene som skal skrives av tidligere og kommende forfatterstudenter. Norge har en barne- og ungdomslitteratur i verdensklasse. Gjennom å profesjonalisere forfattere, bidrar Barnebokinstituttet til en enda bedre litteratur, til glede og nytte for kommende generasjoner lesere.