NFOR-seminar 2022

12. og 13 september 2022 inviterte DnF, NO og NBU til NFOR- seminar i Oslo. Seminaret ble gjennomført med støtte fra Kopinor.

De norske skjønnlitterære forfatter- og oversetterforeningene har lang tradisjon for samarbeid med sine nordiske kolleger. Dette samarbeidet er nedfelt gjennom den nordiske foreningen NFOR, Nordisk forfatter- og oversetterråd stiftet i 1919.

Årets møte foregikk over to dager med særskilt fokus på Digital Single Market/Markedsdirektivet med tanke på å drøfte implementeringen av dette direktivet og dele erfaringer fra de ulike landenes arbeid med dette. Det var også rom for å snakke om boklov samt høste erfaring fra de ulike nordiske lands arbeid i litteratursaker.

Representanter fra femten organisasjoner deltok på møtet.