Aktuelt

Ni av ti leser bøker

Vi kjøper og leser flere bøker enn for to år siden. Bokleserne blir stadig mer digitale: Bruken av e-bøker og lydbøker øker, og stadig flere…

leser

Vi kjøper og leser flere bøker enn for to år siden. Bokleserne blir stadig mer digitale: Bruken av e-bøker og lydbøker øker, og stadig flere handler bøker på nett, viser Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningens leserundersøkelse. 

Leserundersøkelsen viser at lesingen holder seg stabilt på et svært høyt nivå: Nesten 90 prosent av befolkningen leser minst en bok per år. Andelen av befolkningen som leser har vært nærmest uendret de siste 15 årene. I snitt leser norske lesere litt mer nå enn for to år siden – i 2017 leste gjennomsnittsleseren 17 bøker i året.

Vi blir mer digitale og leserne benytter seg av flere formater. Andelen både e-boklesere og lydboklyttere har økt, og vi leser flere e-bøker og lytter til flere lydbøker enn tidligere. Vi ser en dreiing mot det digitale også når det kommer til handelskanaler: Bokkjøperne handler stadig mer i nettbokhandel.

Leserundersøkelsen viser dessuten at vi kjøper flere bøker: I snitt kjøpte bokkjøperen 0,8 flere bøker i 2017 enn i 2015.

— Funnene fra leserundersøkelsen bekrefter at nordmenn er opptatt av å lese bøker. At lesningen holder seg stabil på et så høyt nivå er bemerkelsesverdig i en tid hvor bruken av de aller fleste tradisjonelle medier har gått ned, sier Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen. Innholdet i bøkene fremheves som en viktig motivasjonsfaktor for å lese. Vi vil fortsette å tilby leserne en stor bredde av kvalitetslitteratur; vi tror nøkkelen til den svært høye leserandelen i befolkningen ligger nettopp der, fortsetter han.

— Tilgjengeligheten til boka har økt med nye kanaler og nye format, sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen. Som i annen varehandel øker netthandelen, samtidig som flest fortsatt foretrekker den tradisjonelle bokhandelen. Bokhandelen er et viktig utstillingsvindu for litteratur og nettopp den egenskapen verdsettes av bokkjøperne, fortsetter Stensen.