Nordisk pris til Solstad

Prisen er på 400 000 kroner og overrekkes under en seremoni i Stockholm 5. april. Den tildeles mottakere i et av de nordiske landene, som…

dag_solstad

Prisen er på 400 000 kroner og overrekkes under en seremoni i Stockholm 5. april.

Den tildeles mottakere i et av de nordiske landene, som har gjort en betydningsfull innsats innenfor et av Akademiens virksomhets- eller interesseområder.

Les mer her: http://bok365.no/artikkel/nordisk-pris-solstad/#.WMvcajvhBhF