Norge hovedland i Frankfurt i 2019 – jubel og begeistring i bokbransjen

NORLAs direktør Margit Walsø og Frankfurt-messens direktør Juergen Boos undertegner avtalen.  Forfatterforeningen leder, Sigmund Løvåsen, er strålende fornøyd:  – Dette er en fantastisk nyhet for alle…

frankfurt_bokmesse

NORLAs direktør Margit Walsø og Frankfurt-messens direktør Juergen Boos undertegner avtalen. 

Forfatterforeningen leder, Sigmund Løvåsen, er strålende fornøyd: 

– Dette er en fantastisk nyhet for alle som jobber med norsk litteratur! sier han. – Å bli oversatt til et annet språk betyr ikke alltid salg i store volumer for hver tittel og forfatter. Men det er viktig i et kulturutvekslingsperspektiv at litteratur krysser grenser, norsk litteratur må gjøres tilgjengelig for lesere i andre land og andre lands litteratur må gjøres tilgjengelig på norsk. Salg av norske bøker til utlandet har hatt en god vekst de siste årene. Men det er ikke alle typer bøker og forfattere som kommer ut over landegrensene. Med Norge som hovedland i Frankfurt vil vi nå ut med et bredere utvalg norske bøker, flere forfatterskap som gjøres tilgjengelig og kjent for lesere på andre språk. Dette blir også en arena for å vise frem andre kunst- og kulturuttrykk for et internasjonalt publikum, som for eksempel norsk musikk, design eller teater, sier Løvåsen. 

Sigmund Løvåsen

Sammen med andre skribentorganisasjoner har DnF bidratt økonomisk til Norges søknad om å få bli gjesteland.  

 

Fosnes Hansen: Enorm betydning

Forfatter Erik Fosnes Hansen har et nært forhold til Tyskland og et begeistret publikum i landet. Under dagens presentasjon av nyheten, holdt Fosnes Hansen en av talene.

Til Forfatterforeningens nettsted sier han: – Betydningen for norsk bokbransje er enorm. Den eksponeringen norsk litteratur av alle slag vil få under bokmessen i Frankfurt i 2019, vil medføre merkbare resultater. Fremfor alt vil den gjøre enda flere gode bøker, skrevet på et lite språk, tilgjengelige for lesere verden over. Denne betydningen, den egentlige og viktigste betydningen, kan ikke måles, men heller ikke overvurderes, sier Erik Fosnes Hansen.

 Erik Fosnes Hansen

NORLA: Unik mulighet

– Statusen som gjesteland på bokmessen i Frankfurt vil bringe med seg  en stor økning i antall utgivelser av norske forfattere på tysk og andre språk i tiden fram mot bokmessen i 2019, sier NORLA-direktør Margit Walsø til DnFs nettsted.

– Det gir en unik mulighet til å bringe nye forfattere ut i verden, samtidig som det vil kunne gi nytt fokus på allerede etablerte forfattere, fortsetter Walsø. – Satsningen vil gi oss anledning til å vise den store kvaliteten og bredden i norsk litteratur, og bringe til torgs det beste innen alle genre – barnebøker, skjønnlitteratur, sakprosa osv. Bokmessen i 2019 vil være en arena hvor et stort antall norske forfattere vil delta.  Her vil de norske forfatterne få anledning til å stå i fokus alene, i motsetning til “vanlige” litteraturfestivaler, hvor de deler oppmerksomheten med forfattere fra mange land.

20150318 norla 200 bw   Margit Walsø

NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, fremmer norsk litteratureksport gjennom aktivt promosjonsarbeid og støtte til oversettelse. Organisasjonen sprer kunnskap om norske bøker og forfattere i utlandet, og driften er finansiert av Kulturdepartementet. NORLA ble opprettet i 1978 og har så langt støttet oversettelser av flere enn 3700 norske bøker til 65 språk.

Glade forleggere og bokhandlere

Også de to bransjeorganisasjonene, Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, jubler over nyheten:  

   Trine Stensen

– Dette er en strålende for norsk litteratur, sier Trine Stensen, direktør i Bokhandlerforeningen, til DnF. – Gjesteland-konseptet er en unik mulighet til vise frem den mangfoldige norske litteraturen til et bredt publikum. Vi er så mye mer enn Knausgård, Holt og Nesbø. Nå håper jeg denne muligheten forvaltes på en god måte. Dette vil bety mye for enkeltforfattere, men også helt sikkert øke oppmerksomheten mot det litterære Norge som helhet.

 

   Kristenn Einarsson

– Norges deltakelse som gjesteland i Frankfurt 2019 bør inspirere hele bokbransjen til å sørge for at eksporten av norsk litteratur gis et ytterligere løft i årene som kommer, sier Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen, til DnFs nettsted. – Vi snakker ikke om en uke i oktober 2019, men muligheten til å arbeide langsiktig. Vi bør planlegge i et femårsperspektiv, 2017- 2021. Forleggerforeningen har allerede besluttet å bevilge en stor sum til arbeidet. Gjesteland i Frankfurt 2019 blir et viktig tema på Bokdagen torsdag 2.juni og på styrets strategiske samling i høst.

Paviljong

I 2019 vil altså Norges litteratur og kultur få et særlig fokus på messen. Som gjesteland vil Norge få en egen paviljong på ca. 2000 kvadratmeter. Et omfattende kulturelt og litterært program vil begynne tre år i forveien og gradvis trappes opp.

Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet dekker hver sin tredjedel av et statlig tilskudd på 30 millioner. I tillegg kommer private midler på 13 millioner fra bokbransjen og stiftelser. 

Da Finland var hovedland i 2014, medførte det 7.770 presseoppslag internasjonalt, og 130 finske bøker ble solgt for utgivelse på tysk allerede før bokmessen hadde startet, ifølge NORLA. Rettighetssalget økte med 60 prosent som følge av messen.

 

Avtalen signert

Nyheten ble presentert på et arrangement i Nationaltheatret – og i Tyskland – klokken 14 i dag.  

Etter taler ved kulturminister Linda Hofstad Helleland, statssekretær fra Utenriksdepartementet Tone Skogen, stortingsrepresentant Trine Skei Grande, direktør Juergen Boos fra Frankfurter Buchmesse og forfatter Erik Fosnes Hansen, ble avtalen signert av direktør Juergen Boos, Frankfurter Buchmesse, og direktør Margit Walsø, NORLA.

  • Les mer om bokmessen i Frankfurt på Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Bokmessen_i_Frankfurt