NORLA med nytt nettsted: Books from Norway

– Utenlandske forleggere har gjentatte ganger etterspurt en samlet nettside med informasjon på engelsk om norske titler. Derfor har vi i NORLA svart på utfordringen…

books_from_norway

– Utenlandske forleggere har gjentatte ganger etterspurt en samlet nettside med informasjon på engelsk om norske titler. Derfor har vi i NORLA svart på utfordringen med Books from Norway, sier direktør Margit Walsø, om nettsiden som lanseres i dag.

Books from Norway gir utenlandske rettighetskjøpere og journalister informasjon om norsk litteratur samt en oversikt over oversettere fra norsk. Innholdet på nettsiden legges inn av rettighetshaverne, NORLA og oversetterne selv. 

I en pressemelding skriver NORLA: 

Utenlandske forleggere har etterspurt en samlet nettside med informasjon på engelsk om norske titler. I tråd med målsetningene til Frankfurt-prosjektet, har NORLA svart på utfordringen og laget nettsiden Books from Norway.

Books from Norway gir utenlandske rettighetskjøpere og journalister informasjon om norsk litteratur samt en oversikt over oversettere fra norsk. Innholdet på nettsiden legges inn av rettighetshavere, NORLA og oversettere selv.

Ta en titt på nettsiden her: booksfromnorway.com

Frankfurt 2019

Books from Norway er en del av litteratureksportsatsningen opp mot Norge som gjesteland under bokmessen i Frankfurt 2019. En viktig målsetning med gjestelandsprosjektet er å skape ny internasjonal interesse for norsk litteratur og gi nye stemmer en plass i det internasjonale markedet.

– Books from Norway er en ny markedsplass som legger til rette for økt eksport av norsk litteratur. Rettighetshavere av norske titler har fått en ny plattform til å vise frem titler de mener har potensiale for salg til utlandet, og utenlandske rettighetskjøpere har et nytt startsted i jakten på titler de skal oversette, sier Margit Walsø, direktør for NORLA.