NORLA vil ikke underlegges Kulturrådet

Det fremgår av en høringsuttalelse.  Også forleggerne og forfatterne frykter for unødvendig byråkrati hvis NORLA legges inn under Kulturrådet. NORLA skriver:  Vi stiller spørsmål ved…

Det fremgår av en høringsuttalelse. 

Også forleggerne og forfatterne frykter for unødvendig byråkrati hvis NORLA legges inn under Kulturrådet.

NORLA skriver: 

Vi stiller spørsmål ved at en så stor strukturell reform blir foreslått uten at det har vært en åpen og transparent dialog i forkant mellom Kulturdepartementet, Kulturrådet og de organisasjonene det gjelder.

Sammen med fire andre organisasjoner – Danse- og teatersentrum, Music Norway, Office for Contemporary Art Norway, Norwegian Crafts  – ber NORLA kulturkomiteen på Stortinget om følgende:

Komitéens medlemmer ber om at organisasjonene Danse- og teatersentrum, Music Norway, Office for Contemporary Art Norway, Norwegian Crafts og NORLA flyttes til et kapittel direkte underlagt Kulturdepartementet. Disse NAA-organisasjonene inngår i regjeringens strategi arbeid og er en del av statens virkemiddelapparat for den internasjonale kulturpolitikken og det er derfor hensiktsmessig og effektivt at de rapporterer direkte til departementet og ikke forholder seg til et unødvendig mellomledd.

Heidi Marie Kriznik i DnF påpeker: 

– Prop. 1S innledes med at de overordna målene for kulturpolitikken skal være et fritt og uavhengig kulturliv som skaper kunst og kulturuttrykk av ypperste kvalitet. Forfatterforeningen frykter at flyttingen av oppgaver ut av Kulturfondet fører til det motsatte: Økt maktkonsentrasjon og svekking av armlengdes avstandprinsippet.

– Eksport av norsk litteratur er vesentlig for å styrke norsk litteratur globalt gjennom nye markeder. Flyttingen av NORLA vil bidra overdreven byråkratisering, lite hensiktsmessig bruk av ressurser og en svekkelse av eksportinnsatsen, sier Heidi Austlid, direktør i Forleggerforeningen til BOK365.