NORLAS oversetterpris til Hwasue S. Warberg

Og nettopp evnen til å formidle er en side ved årets prisvinner som må trekkes frem. Hwasue S. Warberg har et stort kontaktnett, et skarpt…

NORLAS oversetterpris til Hwasue S. Warberg

Og nettopp evnen til å formidle er en side ved årets prisvinner som må trekkes frem. Hwasue S. Warberg har et stort kontaktnett, et skarpt blikk og dyp forståelse for hvilke bøker som vil finne gjenklang i hennes hjemland.

Utdelingen fant sted under feiringen av oversetternes skytshelgen St. Hieronymus den 27. september. Da ble prisen utdelt for 7. gang. Prisen ble innstiftet i 2007 for å rette søkelyset mot hva utenlandske oversettere gjør for norsk litteratur. Prisen skal tildeles et ungt oversettertalent og er ment å stimulere til fortsatt innsats. Prisen er på 20 000 NOK samt et tre ukers gratis opphold i forfatterleiligheten i Litteraturhuset i Oslo.

Hwasue S. Warberg er bosatt i Steinkjer.