NORLAs oversetterpris til Nargis Shinkarenko

  Under feiringen av oversetternes skytshelgen St. Hieronymus i Oslo den 29. september, ble NORLAs oversetterpris utdelt for ellevte gang. Prisen deles ut årlig til…

nargis_shinkarenko

 
Under feiringen av oversetternes skytshelgen St. Hieronymus i Oslo den 29. september, ble NORLAs oversetterpris utdelt for ellevte gang. Prisen deles ut årlig til en oversetter av norsk litteratur, og ble innstiftet for å rette søkelyset mot hva utenlandske oversettere gjør for norsk litteratur. Den skal tildeles et oversettertalent og er ment å stimulere til fortsatt innsats for norsk litteratur.

Prisen går annethvert år til oversettere av faglitteratur og skjønnlitteratur. Årets pris er viet faglitteraturen og NORLAs oversetterpris 2016 går til Nargis Shinkarenko, som oversetter fra norsk til russisk.

Oversettere flest er ofte usynlige så lenge de gjør en god jobb, og det gjelder kanskje i enda større grad for faglitterære oversettere.  Men å oversette sakprosa krever stor presisjon, mye fagkunnskap og ofte mye undersøkende arbeid. Det som gjør Nargis Shinkarenkos oversetterarbeid unikt, er hennes faglige tyngde. Hun er utdannet psykolog, noe som tydelig vises i hennes oversettervirke. I tillegg til å ha oversatt blant annet filosofibøker av Lars Fr. H. Svendsen, har hun jobbet spesielt med å formidle norsk psykologisk faglitteratur i Russland, med bøker som Erling Roland: «Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre», Guro Øiestad: «Selvfølelsen hos barn og unge» og «Psykopatens grep» av Aud Dalsegg og Inger Wesche. Dette er bøker som fyller et tomrom i det russiske bokmarkedet og som er en del av et viktig opplysningsarbeid. Å oversette sakprosa stiller høye krav til fagterminologi og forståelse for faget. Den spisskompetansen Nargis Skinkarenko sitter på ved å være fagutdannet psykolog gjør at hennes oversettelser er av en særlig kvalitet.
 
I tillegg til å være både faglig og språklig sterk, er Nargis Shinkarenko en engasjert ambassadør for norsk faglitteratur i Russland. Bak hver faglitterær tittel som blir solgt til utlandet, er det som regel en ildsjel som har gjort en stor innsats for å finne et utenlandsk forlag til nettopp den boka. Dette personlige engasjementet er ofte avgjørende for at en bok kommer på et nytt språk og møter nye lesere der ute. Dette gjelder ikke minst årets prisvinner, som har bidratt til at en rekke norske fagbøker har blitt utgitt på forlag i Russland.

NORLAs oversetterpris er på kr. 20.000 kroner samt et tre ukers opphold i Litteraturhusets forfatterleilighet i Oslo.