Norsk Litteraturfestival søker kunstnerisk rådgiver

Lysten på ny jobb? Litteraturfestivalen på Lillehammer søker kunstnerisk rådgiver – en halvdags stilling som lar seg kombinere med eget forfatterskap. Stiftelsen Norsk Litteraturfestival –…

Norsk litteraturfestival

Lysten på ny jobb? Litteraturfestivalen på Lillehammer søker kunstnerisk rådgiver – en halvdags stilling som lar seg kombinere med eget forfatterskap. Stiftelsen Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene – er en av Nordens ledende litteraturfestivaler og arrangeres i slutten av mai hvert år på Lillehammer. Stiftelsens formål er å øke interessen for litteratur og å være en ledende arena for litteratur og debatt. Festivalens hovedtyngde ligger på norsk og nordisk litteratur med en sterk internasjonal orientering. Festivalen har ca 25 000 besøkende. Nåværende kunstnerisk rådgiver avslutter sitt åremål etter årets festival. Festivalen søker nå etter ny kunstnerisk rådgiver – deltid 50 %. Kunstnerisk rådgiver har kunstnerisk og faglig programansvar for festivalen. Programmet har hovedvekt på skjønnlitteratur og sakprosa, men skal også omfatte debatt og samfunnsaktuelle spørsmål. Festivalen har som ambisjon å styrke seg på feltet debatt/samfunnsorientering uten å gi slipp på posisjonen som Norges ledende litterære festival. Se festivalens hjemmeside http://www.litteraturfestival.no for flere detaljer.