Norske e-bøker tidligst til våren

Lanseringen av norske e-bøker trekker ut. Siste nytt er at lanseringen først vil skje rundt mars-april neste år. Det er Bok & Samfunn som melder dette. Styret i…

ebook

Lanseringen av norske e-bøker trekker ut.

Siste nytt er at lanseringen først vil skje rundt mars-april neste år. Det er Bok & Samfunn som melder dette.

Styret i Den norske Bokdatabasen vil be eierne skyte inn penger for å lage en løsning for norske e-bok-kjøpere etter en internasjonall modell hvor man kjøper innholdet direkte fra ulike lesebrett. Apple og Amazon har utviklet egne applikasjoner for kjøp og lesing av e-bøker. 

Denne funksjonaliteten må imidlertid først utvikles for det norske e-bokmarkedet.

Til Bok & Samfunn sier Edmund Austigard, administrerende direktør i Den norske Bokdatabasen:  

– Tendensen går i retning av enklere grensesnitt for lesing og tett integrering mot bokhandelens handelsløsninger. I tillegg eksploderer tallet på leseplattformer. Norske e-bøker må være tilgjengelig der norske boklesere vil være. Derfor ønsker vi nå å få på plass en norsk lese-applikasjon som muliggjør lesing av norske e-bøker på alle mobile plattformer som har nettleser. Norske boklesere vil da kunne bruke både Apples iPhone/iPad, samt tablets og smarttelefoner basert på android programvaren som leseinstrument.

Dersom eierne i Bokdatabasen slutter seg til styrets forslag om å videreutvikle den digitale distribusjonssentralen, vil den nye tjenesten være klar tidligst i mars-april. Dette blir trolig avgjort i et møte i dag, 30. september.

Austigard mener det er mange argumenter for å gå for denne modellen:

– Fordelen med denne løsningen er at den sikrer leserne tilgang på sine kjøpte, og eventuelt lånte, e-bøker på samme sted, til enhver tid. Uansett hvem man kjøper e-boka fra, vil bøkene vises fram i den samme applikasjonen, noe som gir svært god oversikt over hva man har kjøpt og lest. Alternativet hadde vært at hver salgskanal utviklet sin applikasjon med sittlesegrensesnitt, noe som hadde blitt både kostbart for hver aktør og lite brukervennlig for e-bok-kjøperne, sier Austigard til Bok & Samfunn.

Les forøvrig Per Olav Solbergs kommentar "E-bøker uten backlist" i Bok & Samfunn: 

http://www.bokogsamfunn.no/e-b%C3%B8ker-uten-backlist/