Norske forfattere beholder biblioteksvederlag

Brussel: Norske forfattere slipper å dele inntektene fra bibliotekene med utenlandske forfattere. EFTAs overvåkingsorgan har funnet at den norske ordningen ikke er i strid med…

Norske forfattere beholder biblioteksvederlag

Brussel: Norske forfattere slipper å dele inntektene fra bibliotekene med utenlandske forfattere. EFTAs overvåkingsorgan har funnet at den norske ordningen ikke er i strid med EØS-avtalen. Nyheten ble servert av Aftenposten 17. april.

Norske rettighetshavere nyter godt av biblioteks-vederlagsordningen som nå var til prøving i EFTA. Den er ment å verne om norsk og etter hvert samisk skriftspråk. Men en lov som ble innført i 1992 for å regulere utlånsrettighetene for åndsverk, gjorde at man begynte å se nærmere på ordningen i de nordiske landene. Dermed har de relativt små språkområdene fått gjennomslag for sin kulturpolitikk, selv om dommen kan ankes.