Notabene konkurs

Konkursen berører 42 butikker samt noe over 70 årsverk. Med dette blir det opp til en bostyrer å vurdere videre skjebne for hvert enkelt utsalg….

bokhandel__notabene

Konkursen berører 42 butikker samt noe over 70 årsverk. Med dette blir det opp til en bostyrer å vurdere videre skjebne for hvert enkelt utsalg.
 

  • Les mer om konkursen. https://bok365.no/artikkel/konkurs-for-notabene/

Notabene omsatte i fjor for 183 millioner kroner. Av omsetningen utgjorde boksalget 83 millioner. 

Notabene har fått nye eiere i Jotunfjell Partners, bekrefter bostyrer Ellen Ulriksen til E24.

Selskapet betaler 30,2 millioner kroner for selskapet, får E24 bekreftet.

– Det er foreløpig usikkert hvor mange butikker eller hvilke som drives videre, sier bostyreren.

Jotunfjell Partners skriver i en melding at man vil legge ned flere butikker.

– Notabene har vært gjennom kontinuerlig restrukturering siden konkursen i 2013 og med det konkurransebildet som har utviklet seg samt endringer i kjøpemønsteret de siste årene er det ikke rom for å drive de minste og ulønnsomme butikker, sier Bjørn Leiknes som er finansdirektør og partner i Jotunfjell Partners.

Jotunfjell opplyser at de har som mål å «videreføre så mange butikker som mulig», men kommer ikke med noe antall.