NRK med ny podcast: «Brenner deler dikt»

Endelig er NRK i gang med sin nye diktpodkast: «Brenner deler dikt» .

Sommeren 2021 inngikk Forfatterforeningen og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere en revidert og ny avtale med NRK.

I avtalen er det nedfelt en ambisjon om å gjøre litteraturen enda viktigere for NRKs publikum og nå flere med godt litteraturinnhold.

Partene er enige om å møtes årlig for å utveksle erfaringer og informasjon om bruk og videre planer, og generelt holde kontakt om ideer til nytt innhold.

En del av avtalen er også at partene møtes årlig for å utveksle erfaringer og informasjon om bruk og videre planer, og generelt holde kontakt om ideer til nytt innhold.

Forfatterforeningen har ofte etterlyst lyrikkens plass i NRK.

Nå prøver NRK radio ut en ny lyrikk-satsning: «Brenner deler dikt» – NRK Radio

https://radio.nrk.no/podkast/brenner_deler_dikt