NTB legger ned kulturavdelingen

Kulturavdelingen i NTB legges ned, melder fagbladet Journalisten.

NTB-klubben er bekymret for kulturjournalistikken, skriver Klassekampen.

NTB begrunner nedleggelsen av bl.a. kulturavdelingen med «økonomisk krevende tider». Tina Mari Flem, sjefredaktør og administrerende direktør i NTB, sier til Journalisten at kundegrunnlaget og betalingsviljen ikke er til stede.

– Journalistikk om kultur og underholdning vil inngå som en del av den løpende nyhetsdekningen og dermed styrke nyhetstjenesten fremover. Det betyr at journalistikken vi lager på kultur og underholdning, nå vil bli tilgjengelig for alle mediehusene som abonnerer på NTBs nyhetstjeneste, sier Flem. – NTB har hatt to kulturjournalister som har gjort en glimrende jobb gjennom mange år. De vil fremdeles være sentrale i dekningen vår. Det skal nå fremover jobbes med fremtidens nyhetstjeneste i NTB, der et av spørsmålene som skal besvares er hva slags type kultur- og underholdningsjournalistikk som NTB Nyheter skal dekke.