Ny avtale for lydbøker i abonnement

Forfatterforeningen og Forleggerforeningen har ikke klart å komme til enighet om en avtale for lydbøker i abonnementstjenester som skulle gjelde alle medlemsforlag og alle tjenester….

storytel

Forfatterforeningen og Forleggerforeningen har ikke klart å komme til enighet om en avtale for lydbøker i abonnementstjenester som skulle gjelde alle medlemsforlag og alle tjenester. Forfatterforeningen har derfor ført samtaler med enkeltforlag om avtaler mellom forlag og forfatter. I fjor høst førte dette til at Lydbokforlaget presenterte en avtale som Forfatterforeningen aksepterte. Nå har også samtalene med Cappelen Damm ført frem, og de tilbyr nå forfatterne langt bedre vilkår enn tidligere for lydbøker i Storytel eller andre tjenester.
 
Cappelen Damm tilbyr nå forfatterne 18 % royalty av tjenestens totale abonnementsinntekter, noe som gir forfatterne omkring 8 % mer av bokkrona sammenlignet med den tidligere avtalen. Dette er omkring det samme som Lydbokforlaget tilbyr. Det kan virke forvirrende at det er samme royaltynivå selv om Lydbokforlaget tilbyr 25 % royalty. Det kommer av at de to forlagene bruker ulikt royaltygrunnlag. Lydbokforlaget regner royalty av sine totale abonnementsinntekter minus en avgift for tjenesten, mens Cappelen Damm i sin nye avtale bruker tjenestens totale abonnementsinntekter som royaltygrunnlag. Med den nye avtalen vil ikke tjenestens andel av abonnementsinntektene (tilsvarer forhandlerrabatten) påvirke forfatterens royalty. Noen vil trolig stusse over at Cappelen Damm tidligere ga 20 % royalty og nå går ned til 18 %. Dette er på grunn av ny beregningsmåte med totale abonnementsinntekter som royaltygrunnlag, forfattergruppens andel av inntektene er betydelig høyere i den nye avtalen.
 
Det har vært viktig for Forfatterforeningen å få inn en bestemmelse om minstevederlag. Cappelen Damm tilbyr forfatteren et minstevederlag på 10 kroner per lytting i tjenesten, det samme som Lydbokforlaget tilbyr. Full royalty utbetales når en abonnent har lyttet til mer enn 20 % av ei bok.
 
Forfatterforeningen har akseptert dette som en midlertidig avtale i påvente av en avtale mellom Forleggerforeningen og Forfatterforeningen. Forfatteren står selvsagt fritt til å takke nei til tilbudt avtale. Avtalen regulerer bare overdragelse av rettigheter fra forfatter til forlag for tilgjengeliggjøring av lydbøker i abonnementstjenester som f.eks. Storytel. Ordinær lydbokavtale må signeres før lydbok skal utgis. Den nye avtalen for lydbøker i abonnementstjenester gjelder bare for lydbøker i fripris.
 
Den nye avtalen vil heretter bli tilbudt de som ennå ikke har inngått avtale om lydbok i abonnementstjeneste. Ettersom de nye vilkårene er bedre enn de forrige fra forlaget, ønsker forlaget å likebehandle forfatterne slik at de nye vilkårene også gjelder forfattere som har signert den gamle avtalen med Cappelen Damm. Disse forfatterne vil etter en tid få en e-post fra Cappelen Damm, der innholdet av ny avtale fremgår og som forfatteren må bekrefte at de aksepterer. Det er tilstrekkelig for både de som inngår ny avtale og de som erstatter den gamle med den nye at de svarer forlaget «ja» eller «ok» pr e-post.
 
Ta kontakt hvis du har spørsmål om avtalen.