Ny avtale om litteratur i Den kulturelle skolesekken

Kopinor og Kulturtanken har inngått en pilotavtale for formidling av litteraturverk i Den kulturelle skolesekken (DKS). Det melder Kopinor på sine nettsider.

Les mer her: https://www.kopinor.no/nyheter/ny-avtale-om-litteratur-i-den-kulturelle-skolesekken

Avtalen gjelder fremstilling av eksemplarer og tilgjengeliggjøring for allmennheten av utgitt, opphavsrettslig beskyttet materiale i form av tekst, visuelt materiale og noter, som foretas i forbindelse med formidling av litteratur i DKS. Kulturtanken skal rapportere om bruken av verk på bakgrunn av informasjon innhentet via DKS-portalen.

Kulturtanken har inngått avtalen på vegne av fylkeskommuner og kommuner i hele DKS-ordningen.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi får på plass en avtale som sikrer formidlere innen litteraturfeltet i DKS vederlag for bruk av sine verk. Den kulturelle skolesekken er en stor offentlig formidlingsordning og det er svært viktig at åndsverksloven blir fulgt. Jeg vil også takke Kopinor for et konstruktivt og godt samarbeid for å få på plass pilotavtalen, sier direktør i Kulturtanken Øystein Strand.

Kopinor signerer avtalen på vegne av opphavere og utgivere i til sammen 23 medlemsorganisasjoner.

– Avtalen med Kulturtanken representerer upløyd mark for Kopinor, siden vi aldri tidligere har inngått en avtale som regulerer fremføring (opplesning) av litteratur. Den sikrer forfatterne vederlag for slik bruk, og forhåpentlig kan den bli etterfulgt av flere liknende avtaler. Avtalen er en framtidsrettet, god og enkel løsning både for brukerne og rettighetshaverne, og jeg vil takke Kulturtanken for å ha tatt initiativ til den, sier adm. direktør i Kopinor, Yngve Slettholm.

Kulturtanken og Kopinor er enige om at avtalen er en ettårig pilotavtale som løper fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2023.