Ny bokavtale tidlig i 2019

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) stilte spørsmålet «Hva skjer?» med utgangspunkt i at bokavtalen går ut 31 desember i år. – Det er riktig at gjeldende…

trine_skei_grande

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) stilte spørsmålet «Hva skjer?» med utgangspunkt i at bokavtalen går ut 31 desember i år.

– Det er riktig at gjeldende forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for omsetningen av bøker, som gir adgang til inngåelse av bokavtalen, løper ut 31. desember 2018, svarer Skei Grande. – I henhold til Jeløyerklæringen vil regjeringen videreføre fastprisordningen for bøker, men vurdere hvordan konkurransen i bokmarkedet kan bedres. Det er offentliggjort at regjeringen vil sende på høring forslag til endringer som innebærer lik fastprisperiode på 12 måneder for alle førsteutgivelser, med kortere fastprisperiode for nye formater av utgivelsen. Samtidig som forslag til endringer sendes på høring vil det vedtas en forskrift som opphever utløpsdatoen på gjeldende forskrift. Dette innebærer at det vil bli gjennomført 12 ukers alminnelig høring av forslagene og ny forskrift vil ventelig kunne tre i kraft tidlig i 2019.

Statsrådens svar innebærer at høringsfristen trolig vil være i løpet av januar 2019.