Ny Bokhylla-avtale på plass

Den nye Bokhylla-avtalen, som er inngått mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor, omfatter 400 000 rettighetsbelagte norske bøker. Dette er 175 000 flere enn i dag.

Foto: Elin Øy

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og Kopinors administrerende direktør, Hege Munch Gundersen, la fram den nye Bokhylla-avtalen fredag 13. oktober. Bokhylla-avtalen skal sikre den norske allmennheten digital tilgang til et stort antall opphavsrettslig beskyttede norske bøker som ellers ville ha vært vanskelig tilgjengelige eller glemt.

Les mer: https://www.kopinor.no/nyheter/dette-er-bokhylla-avtalen

Som første land i verden har Norge digitalisert og lagt den nasjonale litteraturarven ut på nett. Til grunn ligger en felles vilje til å legge til rette for tilgang til litteraturen og på en forståelse for at rettighetshaverne skal ha betalt.

Kilde: https://www.kopinor.no/nyheter/ny-bokhylla-avtale–en-enda-rikere-referansetjeneste

– Dette er en stor dag for lesere av alle slag, ikke minst for elever og forskere. Bokhylla er – akkurat som folkebibliotekene selv – en gave til alle. Den sikrer at vi alle vil ha enda friere tilgang til enda mer av den uendelig store rikdommen som litteraturen og kulturarven vår er. Bokhylla er en sentral del av infrastrukturen for norske bibliotek, og dette er et viktig steg for å realisere de nye målene vi har satt i bibliotekstrategien, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Snart vil du få digital tilgang til alle bøker som er utgitt i Norge til og med 2005 i Nettbiblioteket på nb.no. Regjeringen finansierer halvparten av kostnadene ved å utvide Bokhylla-avtalen, som en del av bibliotekstrategien.

Fra venstre: administrerende direktør i Kopinor Hege Munch Gundersen, Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey, DnFs generalsekretær Elin Øy og leder i Norsk Oversetterforening Hilde Lyng.
Fra venstre administrerende direktør i Kopinor, Hege Munch Gundersen, kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey, DnFs generalsekretær Elin Øy og leder i Norsk Oversetterforening, Hilde Lyng.  Foto: Hege Lunde
Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Foto: Elin Øy