Ny direktør i Forleggerforeningen

Heidi Austlid (1976) kommer fra jobben som administrerende direktør i IKT-Norge, hvor hun har arbeidet med rammebetingelser, politikkutvikling og politisk påvirkning. I hele sitt yrkesliv…

heidi_austlid_forleggerforeningen_foto-veslemy-vraskar

Heidi Austlid (1976) kommer fra jobben som administrerende direktør i IKT-Norge, hvor hun har arbeidet med rammebetingelser, politikkutvikling og politisk påvirkning. I hele sitt yrkesliv har hun jobbet i skjæringspunktet mellom kunnskap, teknologi og politikk, og har bakgrunn fra blant annet Kunnskapsdepartementet. Hun har bred erfaring fra teknologisektoren, kunnskapssektoren og bransjeorganisasjonslivet.

Austlid overtar etter Kristenn Einarsson, som går over i en stilling som strategisk rådgiver i foreningen.

– Norske forlag forvalter et viktig samfunnsoppdrag. Gjennom litteraturen får vi kunnskap til å forstå og utvikle demokratiet. Utfordringene til bransjen i tiden fremover vil blant annet handle om hvordan vi kan dra nytte av digitalisering og globalisering, og skape bærekraftige forretningsmodeller i en verden i rask bevegelse. Da trenger vi litteraturpolitiske virkemidler og rammebetingelser som sikrer bredde og kunnskap, og som ivaretar språket vårt, ytringsfriheten, tilgjengeligheten til litteraturen og kvaliteten i det som produseres. Jeg er entusiastisk og gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier Heidi Austlid.

– Eg er veldig glad for at vi har fått Heidi Austlid med oss. Ho har ein kompetanse og bakgrunn som blir avgjerande når vi skal utvikle både foreininga og litteraturpolitikken for 20-talet, sier Edmund Austigard, styreleder i Forleggerforeningen. – Eg vil samstundes takka Kristenn Einarsson som har leia foreininga gjennom ein periode med store endringar i bransjen. Han har gjort ein formidabel jobb for bransjen her heime, og bidratt sterkt til at vi i samarbeid med Den internasjonale Forleggerforeningen (IPA) har spelt ei viktig rolle internasjonalt i arbeidet for ytringsfridom, demokrati og lesing, fortsetter han.