Ny forfatterforening stiftet

– Litteraturfeltet og bokmarkedet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, sier nyvalgt leder av foreningens interimstyre, Jan Ove Ekeberg. – Da er det…

norske_forfatteres_intrimstyre_13_januar_2018_foto_heine_birkeland

– Litteraturfeltet og bokmarkedet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, sier nyvalgt leder av foreningens interimstyre, Jan Ove Ekeberg. – Da er det viktig at flest mulig kan organisere seg, slik at vi kan møte framtiden samlet.

Vel 40 forfattere var samlet til foreningens stiftelsesmøte på Litteraturhuset.  På møtet ble initiativtakerne – Ekeberg, Helle Stensbak og Eystein Hanssen – valgt som henholdsvis leder, første og andre nestleder. I tillegg består interimstyret av Frid Ingulstad, Sidsel Dalen, Dorthe Erichsen, Ørjan Nordhus Karlsson, Knut Lindh, Agnes Matre, Monika Nordland Yndestad, Lena Roer, Camilla Schøyen, Asle Skredderberget, Arne Svingen, Geir Tangen og Trond Vernegg.

Initiativtakerne er kritiske til Den norske Forfatterforenings skjønnsmessige vurdering av søkere. – Vilkårene for medlemskap i vår forening skal være enkle og målbare, slik at flest mulig kan organisere seg, sier Eystein Hanssen. 

Eystein Hanssen skal lede arbeidsgruppa for utformingen av vedtekter. Helle Stensbak skal lede arbeidsgruppa for finansiering og støtteordninger. Leder Jan Ove Ekeberg får ansvaret for gruppa som skal jobbe med myndighets- og samfunnskontakt.