Ny generalsekretær for sakprosa-Norge

Foreningen er Norges største i sitt slag og har 5.500 medlemmer over hele landet. NFFs medlemmer skriver og oversetter sakprosa. Foreningen har en administrasjon på…

tore_slaatta_foto_annica_thomsson

Foreningen er Norges største i sitt slag og har 5.500 medlemmer over hele landet. NFFs medlemmer skriver og oversetter sakprosa. Foreningen har en administrasjon på 10 ansatte. Den nye generalsekretæren tar over etter Trond Andreassen og tiltrer fra årsskiftet. 

– Jeg får mange fine utfordringer å gå til, og ser frem til å tiltre på nyåret, sier Tore Slaatta.

– Vi er svært glade for å ha ansatt Tore Slaatta i denne sentrale stillingen i norsk bokbransje. Han har en stor faglig kompetanse om norsk og internasjonal litteraturpolitikk, og dessuten et sterkt engasjement når det gjelder å sikre forfattere best mulig rammevilkår. Jeg ser fram til å samarbeide med ham om dette, sier styreleder i NFF, og forfatter, kommentator og journalist Marta Breen.
 
– Generalsekretærens viktigste oppgave er å representere forfatterne i forhandlinger med blant annet bibliotekene og utdanningssystemet. Pengene vi får inn herfra går tilbake til forfattere i form av stipender – og blir deretter til ny norsk litteratur, sier Breen.

Tore Slaatta (f. 1957) har som professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo blant annet dokumentert virkningene av boklov i Europa, og har med flere forskningsprosjekter jobbet med litteratursosiologiske undersøkelser av bok og makt i Norge.

– Betingelsene for å skrive og oversette sakprosa og kunnskapslitteratur i vårt lille land endres nesten fra dag til dag. Og det å få innvirkning på hvordan disse betingelsene formes, blir en spennende og viktig oppgave. Her holder det ikke å bare tenke nasjonalt, på det som foregår i Norge. Det må arbeides med et europeisk og internasjonalt perspektiv in mente, sier Tore Slaatta. 

Trond Andreassen (f. 1951) har vært ansatt som generalsekretær i NFF siden 1986 (med et to års opphold hvor han var ansatt i Universitetsforlaget) og slutter som generalsekretær 30 år etter at han først gikk inn i stillingen, og går deretter over i stillingen som internasjonal sekretær i NFF fra årsskiftet.

FAKTA OM NFF

·        Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) forhandler rettigheter og vederlag for forfattere og oversettere av sakprosa i Norge, arbeider for ytringsfrihet og demokrati og formidler sakprosa til et bredt publikum gjennom blant annet en sakprosafestival i Oslo og Bergen.

·        Gjennom det faglitterære fond, som forvalter vederlagsmidler innhentet gjennom kopi- og bibliotekvederlagsordningene, fordeles det nærmere 70 millioner kroner i stipender til forfattere og oversettere. Det er fordelt nærmere en milliard kroner i stipendmidler siden foreningen startet opp. Cirka 6000 nye bøker er skrevet med stipendmidler fordelt gjennom fondet.

·        Foreningen ble opprettet i 1978.