Aktuelt

Ny ledelse i Norsk Bibliotekforening

– Jeg får jobbe med det jeg liker best, sier Mariann Schjeide, som kommer fra jobben som sjef i Ålesund bibliotek. – Det viktigste for…

mariann_schjeide_leder_norsk_bibliotekforening
– Jeg får jobbe med det jeg liker best, sier Mariann Schjeide, som kommer fra jobben som sjef i Ålesund bibliotek. – Det viktigste for meg er hvordan biblioteket kan bli en debattarena. Det står i den nye bibliotekloven, og gir en ny rolle til bibliotekene. Nå er det noen som vil noe med oss! Det må vi ta tak i.
 
Hovedstyret har åtte medlemmer i tillegg til leder. Disse er etter valget:
Lars Egeland (nestleder), Høgskolen i Oslo og Akershus
Anette Kure, Sarpsborg bibliotek
Iselin Nybø, stortingspolitiker for Venstre (Rogaland)
Ole Ivar Burås Storø, Foreningen !les
Nina Ødegaard, Samisk videregående skole i Karasjok
Sissel Merethe Berge, NTNU Universitetsbiblioteket
Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek
Mette Westgaard, Ringsaker bibliotek
 
De vil jobbe med synliggjøring og utadrettet arbeid for bibliotek. Norsk Bibliotekforening skal jobbe for alle typer bibliotek, og et enstemmig landsmøte vedtok en handlingsplan som sier at vi skal være en pådriver for utvikling og nytenking i norsk biblioteksektor.
 
 
 Nytt styre i Norsk Bibliotekforening: Første rad Mette Westgaard, Mariann Schjeide (leder), Anette Kure, Annette Elin Koch, Siri Haga Torgersen. Andre rad Lars Egeland, Anne Kristin Undlien, Heidi Hovemoen og Heikki Knutsen. Foto: Kristin Storrusten/Norsk Bibliotekforening.