Ny nasjonal bibliotekstrategi

  – Tiltakene i strategien er positive, og det er særlig gledelig at regjeringen vil fortsette satsingen på utviklingsmidler til folkebibliotekene. Samtidig mangler strategien tiltak…

widvey_siramyhre

 

– Tiltakene i strategien er positive, og det er særlig gledelig at regjeringen vil fortsette satsingen på utviklingsmidler til folkebibliotekene. Samtidig mangler strategien tiltak som kan løse hovedutfordringen i bibliotek-Norge: De store forskjellene i bibliotektilbudet landet rundt og de stadige kuttene i kommunale bibliotekbudsjet. Som den forrige regjeringen, ønsker heller ikke dagens regjering øremerket statlig støtte til landets folkebiblioteker, sier Løvåsen.

– Utviklingsmidler er viktig, men for mange bibliotek, bokbåter og bokbusser er det driftsbudsjettet som mangler. Det gir ikke denne strategien noen løsning på, sier Løvåsen.
Regjeringen ønsker også å gjøre flere e-bøker og mer digitalt innhold tilgjengelig i bibliotekene. Nasjonalbiblioteket skal sammen med Forleggerforeningen og «relevante parter» finne frem til en anbefalt modell for utlån av e-bøker i folkebiblotekene.

– Forfatterforeningen anser seg som en relevant part og ønsker å delta i dette arbeidet. Også digitalt innhold koster penger. Ønsker regjeringen flere e-bøker i biblioteket må det følges av økte budsjetter for betaling til rettighetshavere, sier Løvåsen.
 
Hovedtiltak i strategien:

1. Felles infrastruktur gir bedre bibliotek og frigjør ressurser lokalt: 
– Nasjonalbiblioteket vil styrke og utvikle fellestjenester som gir felles og bedre katalogdata og søk, og samtidig avlaster og frigjør tid og ressurser i det enkelte folkebibliotek.

2. Ny modell for utviklingsmidlene i strategiperioden: 
– For å utvikle bibliotekene som debatt- og litteraturhus vil bibliotekene i strategiperioden både kunne få støtte til mindre tilrettelegging av bibliotekrommet og til å øke antall arrangementer og aktiviteter. 
– Nye formidlingsmetoder, frie utviklingstiltak og digital tjenesteutvikling, også lokalt, skal styrkes. 
– Videreutvikling av biblioteket som læringsarena i samarbeidsprosjekter mellom skole- fag- og folkebibliotek

3. Flere e-bøker og mer digitalt innhold: 
E-bøker, dataspill, digitalt kulturarvsmateriale, kort- og dokumentarfilm skal bli mer tilgjengelig i folkebibliotekene.