Ny nasjonal leselyststrategi

Satsning på skolebibliotek, flere trykte lærebøker, bedre leseopplæring og et mer variert litteraturtilbud skal øke leselysten blant barn og unge.

To departementer og to statsråder, kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, lanserte den nye, nasjonale leselyststrategien på Lillehammer bibliotek onsdag 29. mai.

De melder at de vil satse på skolebibliotek, få flere trykte lærebøker, bedre leseopplæringen og sørge for mer variert litteratur for å øke leselysten blant barn og unge.

Foto: Elin Øy

– Lesing kan være det mest spennende i verden, og det kan være skikkelig kjedelig. Uansett er lesing viktig for oss i hverdagen, og for deltakelsen i samfunnet og for demokratiet vårt. Vi må gi flere følelsen av leseglede, der sidene og tankene bare fyker av gårde. Derfor må vi snu trenden med lavere leselyst og dårligere leseferdigheter blant barn og unge, sier kultur- og likestillingsministeren.

– Lesing er rett og slett avgjørende for ungene våre. Leser vi godt, lærer vi mer. Skal flere bli glade i å lese og flinke til å lese, kan vi ikke jobbe hver for oss. Det er noe vi må jobbe med i barnehagene, i skolen, i hjemmene, i kulturtilbudet og i samfunnet ellers. Derfor legger vi frem denne strategien sammen.

Et eksempel av et tiltak som ble fremmet i strategien var Boklek, et årlig bokprosjekt hvor en barnebokforfatter eller illustratør engasjeres og sendes ut på turné sammen med en formidler til alle folkebibliotekene i Innlandet. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival, Innlandet fylkesbibliotek og alle folkebibliotekene i fylket. Målet med prosjektet er å skape positive litteraturopplevelser for alle skolestartere, og å vise at det er mange veier inn i boka.

Les strategien på regjeringen.no.