Ny normalkontrakt for sakprosaforfatterne

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) har fremforhandlet en ny normalkontrakt med Forleggerforeningen. NFFO-leder Arne Vestbø håper medlemmene hans ser gevinstene ved avtalen.

– Vi har nå fått på plass et avtaleverk som sørger for bedre rammevilkår for den store bredden av våre medlemmer, sier Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) til Klassekampen.

Les saken i sin helhet hos Klassekampen:

https://klassekampen.no/utgave/2022-12-15/har-landet-sakprosakontrakt1

Les NFFOs omtale av avtalen på deres eget nettsted:

https://nffo.no/aktuelt/nyheter/nffo-og-forleggerforeningen-enige-om-ny-normalavtale-for-sakprosa

 Hovedpunkter i den nye avtalen:

Avtaleverket er forenklet og mer brukerorientert. Det omfatter Normalkontrakt med definisjoner, en egen veileder til normalkontrakten, en avtale om Normalkontrakt og en protokoll.

Omlegging til en beregningsmodell der forlagets salgsinntekt er grunnlaget for forfatterens royalty, med egne sikringsbestemmelser for forfatteren i fastprisperioden. Denne sikringsbestemmelsen sørger for forfatterne vil få minst samme utbetaling per bok som i dagens system. Den nye beregningsmodellen sikrer også likebehandling av alle forfattere for salg av bøker i fripris.

Nye royaltysatser uten hefteavkorting, og nytt topptrinn på royaltystigen. Det nye topptrinnet slår inn ved salg på over 10 000 eksemplarer, og sørger for at bøkene som bidrar med høyest inntjening, gir forfatteren noe høyere inntekt enn i dag.

Avtalen er utvidet til å dekke alle utnyttelsesformer: Originalutgave, billigbok, e-bok og lydbok. Sakprosa har ikke tidligere hatt normalavtale for billigbok eller for lydbok.

Avtalen sikrer større åpenhet og transparens, med tydelige krav til rapportering i royaltyoppgaver og innsyn i grunnlag for royaltyberegning.

Partene skal møtes årlig. Dette sikrer videreutvikling av avtaleverket basert erfaringer som høstes underveis.

Les bok365s dekning:

– Vi har nå fått på plass et avtaleverk som legger godt til rette for utvikling av sakprosalitteraturen og størst mulig utbredelse av verkene til våre forfattere, uavhengig av format. Den sikrer det økonomiske fundamentet for forfatterne med en ny beregningsmodell for royalty, og sørger for bedre rammevilkår for den store bredden av våre medlemmer, uttaler Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO, til eget nettsted.

Avtalen som nå inngås, gjelder for sakprosa skrevet for allmennmarkedet. Partene beskriver forhandlingene som krevende, men med konstruktive samtaler, basert på et grundig utredet faktagrunnlag og en gjensidig respekt for hverandres standpunkter.

– Avtalen mellom NFFO og Forleggerforenigen representerer en viktig modernisering og forenkling av avtalestandarden innenfor normalavtaleverket. Det har vært et mål å skape et balansert avtaleverk som er brukervennlig, transparent og skaper høy forutsigbarhet for alle parter, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen, til NFFOs nettsted.

Forleggerforeningen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har forhandlet i over ett år før de nå er blitt enige om en ny normalkontrakt for sakprosa skrevet for allmennmarkedet.

Ifølge Klassekampen legger ikke Vestbø og Austlid skjul på at det var mange runder med tøffe forhandlinger før de kom til enighet.

– Vi har fått på plass et enklere og mer modernisert avtaleverk som ikke bare omfatter originalutgaven, men også billigbok, e-bok og lydbok. Tidligere har vi jo ikke hatt normalkontrakt for billigbok og lydbok, sier Vestbø til KK.

Samtidig er det nok et annet punkt i den nye kontrakten som Vestbøs medlemmer vil lese med lupe, og det er den nye modellen for beregning av grunnlaget for forfatternes royalty, skriver Klassekampen. Her sier nemlig kontrakten at det er forlagets salgsinntekt som skal være grunnlaget for beregning av forfatterens royalty.

– Det er i prinsippet samme modell som vi bruker på utregning av royalty på e-bøker og lydbøker. Nå overfører vi altså dette på papirutgavene.

Med andre ord skal forfatterens andel nå beregnes ut fra de inntektene som forlagene sitter igjen med etter at de har gitt rabatter til bokhandlene.

– Det synliggjør hva forlagene sitter igjen med av inntekter, noe som igjen betyr at royaltysatsen må jekkes opp, påpeker Vestbø i Klassekampen. – Vi er opptatt av at forfatterne skal komme godt ut av denne modellen.

Dagens grunn-royalty på 13 prosent økes til 22,5 prosent i den nye kontrakten. Men beregningsgrunnlaget er et annet:

Ifølge dagens kontrakt skal royalty beregnes ut fra utsalgsprisen, men med et fradrag på 15 prosent hvis boka har stive permer. Det betyr at forfatteren sitter igjen med 44,20 kroner av en bok som koster 400 i butikk, forklarer KK.

I henhold til den nye kontrakten skal royalty altså beregnes ut fra forlagets inntekt. Det er en mye lavere sum, siden bokhandlene som regel krever høye rabatter.

Den nye kontrakten sier at royaltygrunnlaget minst skal utgjøre minst 50 prosent av utsalgsprisen. I tillegg er royaltyprosenten høyere.

Hvis royaltygrunnlaget er 200 kroner, sitter forfatteren igjen med 45 kroner per bok – litt under én krone mer enn før, ifølge KK.

Gjennom denne nye normalavtalen slår vi fast at forfatteren aldri skal ha en royalty som er beregnet lavere enn halvparten av utsalgsprisen på boka, slår Vestbø fast og legger til at avtalen stiller tydelig krav til innsyn i forlagenes grunnlag for beregning av royalty.

– Dersom forlagene gir mer enn 50 prosent rabatt til bokhandlene på ei bok, så må de selv dekke inn dette.

 Sakprosaforfattere som selger mye bøker, og da snakker vi fra 10.000 eksemplarer og oppover, har fått royaltysatsen økt til 27 prosent.

– De forfatterne som selger mye, vil nå tjene mer på bøkene sine enn de gjorde før, sier Vestbø til KK.

Avtaleverket er forenklet og mer brukerorientert. Det omfatter Normalkontrakt med definisjoner, en egen veileder til normalkontrakten, en avtale om Normalkontrakt og en protokoll.

Omlegging til en beregningsmodell der forlagets salgsinntekt er grunnlaget for forfatterens royalty, med egne sikringsbestemmelser for forfatteren i fastprisperioden. Denne sikringsbestemmelsen sørger for forfatterne vil få minst samme utbetaling per bok som i dagens system. Den nye beregningsmodellen sikrer også likebehandling av alle forfattere for salg av bøker i fripris.

Nye royaltysatser uten hefteavkorting, og nytt topptrinn på royaltystigen. Det nye topptrinnet slår inn ved salg på over 10 000 eksemplarer, og sørger for at bøkene som bidrar med høyest inntjening, gir forfatteren noe høyere inntekt enn i dag.

Avtalen er utvidet til å dekke alle utnyttelsesformer: Originalutgave, billigbok, e-bok og lydbok. Sakprosa har ikke tidligere hatt normalavtale for billigbok eller for lydbok.

Avtalen sikrer større åpenhet og transparens, med tydelige krav til rapportering i royaltyoppgaver og innsyn i grunnlag for royaltyberegning.

Partene skal møtes årlig. Dette sikrer videreutvikling av avtaleverket basert erfaringer som høstes underveis.

Den nye normalavtalen gjelder fra 1. januar 2023.

– Vi har nå fått på plass et avtaleverk som legger godt til rette for utvikling av sakprosalitteraturen og størst mulig utbredelse av verkene til våre forfattere, uavhengig av format. Den sikrer det økonomiske fundamentet for forfatterne med en ny beregningsmodell for royalty, og sørger for bedre rammevilkår for den store bredden av våre medlemmer, uttaler Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO, til eget nettsted.

Avtalen som nå inngås, gjelder for sakprosa skrevet for allmennmarkedet. Partene beskriver forhandlingene som krevende, men med konstruktive samtaler, basert på et grundig utredet faktagrunnlag og en gjensidig respekt for hverandres standpunkter.

– Avtalen mellom NFFO og Forleggerforenigen representerer en viktig modernisering og forenkling av avtalestandarden innenfor normalavtaleverket. Det har vært et mål å skape et balansert avtaleverk som er brukervennlig, transparent og skaper høy forutsigbarhet for alle parter, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen, til NFFOs nettsted.

Forleggerforeningen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har forhandlet i over ett år før de nå er blitt enige om en ny normalkontrakt for sakprosa skrevet for allmennmarkedet.

Ifølge Klassekampen legger ikke Vestbø og Austlid skjul på at det var mange runder med tøffe forhandlinger før de kom til enighet.

– Vi har fått på plass et enklere og mer modernisert avtaleverk som ikke bare omfatter originalutgaven, men også billigbok, e-bok og lydbok. Tidligere har vi jo ikke hatt normalkontrakt for billigbok og lydbok, sier Vestbø til KK.

Samtidig er det nok et annet punkt i den nye kontrakten som Vestbøs medlemmer vil lese med lupe, og det er den nye modellen for beregning av grunnlaget for forfatternes royalty, skriver Klassekampen. Her sier nemlig kontrakten at det er forlagets salgsinntekt som skal være grunnlaget for beregning av forfatterens royalty.

– Det er i prinsippet samme modell som vi bruker på utregning av royalty på e-bøker og lydbøker. Nå overfører vi altså dette på papirutgavene.

Med andre ord skal forfatterens andel nå beregnes ut fra de inntektene som forlagene sitter igjen med etter at de har gitt rabatter til bokhandlene.

– Det synliggjør hva forlagene sitter igjen med av inntekter, noe som igjen betyr at royaltysatsen må jekkes opp, påpeker Vestbø i Klassekampen. – Vi er opptatt av at forfatterne skal komme godt ut av denne modellen.

Dagens grunn-royalty på 13 prosent økes til 22,5 prosent i den nye kontrakten. Men beregningsgrunnlaget er et annet:

Ifølge dagens kontrakt skal royalty beregnes ut fra utsalgsprisen, men med et fradrag på 15 prosent hvis boka har stive permer. Det betyr at forfatteren sitter igjen med 44,20 kroner av en bok som koster 400 i butikk, forklarer KK.

I henhold til den nye kontrakten skal royalty altså beregnes ut fra forlagets inntekt. Det er en mye lavere sum, siden bokhandlene som regel krever høye rabatter.

Den nye kontrakten sier at royaltygrunnlaget minst skal utgjøre minst 50 prosent av utsalgsprisen. I tillegg er royaltyprosenten høyere.

Hvis royaltygrunnlaget er 200 kroner, sitter forfatteren igjen med 45 kroner per bok – litt under én krone mer enn før, ifølge KK.

Gjennom denne nye normalavtalen slår vi fast at forfatteren aldri skal ha en royalty som er beregnet lavere enn halvparten av utsalgsprisen på boka, slår Vestbø fast og legger til at avtalen stiller tydelig krav til innsyn i forlagenes grunnlag for beregning av royalty.

– Dersom forlagene gir mer enn 50 prosent rabatt til bokhandlene på ei bok, så må de selv dekke inn dette.

 Sakprosaforfattere som selger mye bøker, og da snakker vi fra 10.000 eksemplarer og oppover, har fått royaltysatsen økt til 27 prosent.

– De forfatterne som selger mye, vil nå tjene mer på bøkene sine enn de gjorde før, sier Vestbø til KK.

Sakprosaforfatter? Slik slår den nye normalkontrakten ut for deg:

https://nffo.no/aktuelt/nyheter/slik-slar-den-nye-normalkontrakten-ut-for-deg