Ny ordning for bibliotekvederlaget styrker kunstnerøkonomien

– Jeg er glad for sammen med bransjen å ha fått på plass en mer moderne ordning, som samtidig styrker økonomien i de mange kunstnerorganisasjonene,…

trine_skei_grande

– Jeg er glad for sammen med bransjen å ha fått på plass en mer moderne ordning, som samtidig styrker økonomien i de mange kunstnerorganisasjonene, sier kulturminister Trine Skei Grande. – Vi håper med dette at flere norske kunstnere får nyte godt av inspirerende stipender som gjør dem i stand til å levere enda mer god kunst.

Bibliotekvederlaget er en kulturpolitisk ordning der staten årlig gir et kollektivt vederlag for utnyttelse av verk som er utgitt i Norge og som er til utlån i offentlige bibliotek.

Pengene fordeles i ulike stipendordninger av organisasjonene selv og økningen bidrar dermed til å styrke kunstnerøkonomien.

Nå er det inngått en 3-årig avtale om vederlag for 2019 – 2021, med en årlig økning i takt med konsumprisindeksen. I avtalen inngår filmvederlaget som utbetales til Norsk filmvederlagsfond.

Kulturdepartementet og representanter for 28 vederlagsberettigede organisasjoner har sammen jobbet for å komme frem til den nye beregningsmodellen som er tilpasset utviklingen i moderne bibliotekdrift, der utlånet både skjer fysisk og digitalt.

Tidligere fulgte vederlaget antall fysiske eksemplarer i bibliotekenes samlinger, mens det i den nye ordningen følger bestanden av unike verk tilgjengelig for utlån.