Aktuelt

Ny rammeavtale for DKS

Kommunesektorens organisasjon (KS) og Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har inngått en ny rammeavtale for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken. Den nye avtalen trer i kraft fra 1….

Kommunesektorens organisasjon (KS) og Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har inngått en ny rammeavtale for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken. Den nye avtalen trer i kraft fra 1. august 2018 og vil deretter bli regnet som det vi kaller «bransjestandard».

De viktigste punktene i avtalen er en 15% økning av dagssatsen, som nå havner på 4500,- kroner, og innføring av «solotillegg», for de som turnerer alene. Dette er godt nytt for mange forfattere på DKS-turné.

Du kan lese mer om saken hos Kulturtanken (http://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2018/5/30/ny-rammeavtale-for-den-kulturelle-skolesekken).

I forhandlingsmøte med Oslo kommune den 25. juni i år ble det enighet om  at ASA 4401 (rammeavtale mellom KS og MFO om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken) skal legges til grunn for utøvere på oppdrag for den kulturelle skolesekken i Oslo fra 1.8.2018.