Ny razzia i forlagene

Det melder Dagens Næringsliv. Hensikten var ifølge Konkurransetilsynet å «å sikre bevis hos flere selskaper i bokmarkedet».  I en pressemelding fra tilsynet heter at:   …

konkurransetilsynet_logo

Det melder Dagens Næringsliv. Hensikten var ifølge Konkurransetilsynet å «å sikre bevis hos flere selskaper i bokmarkedet». 

I en pressemelding fra tilsynet heter at: 
 
«Bakgrunnen for at vi har vært på bevissikring er at Konkurransetilsynet undersøker et mulig brudd på konkurranseloven § 10. Saken gjelder et mulig ulovlig samarbeid om utveksling av konkurransesensitiv informasjon. Kontrollen ble i forkant godkjent av tingretten og Konkurransetilsynet har beslaglagt relevant materiale. Bevissikringen er avsluttet, og saken er nå i en fase der Konkurransetilsynet skal gjennomgå og analysere beslag fra kontrollen, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet.

Dagens Næringsliv skriver at Cappelen Damm-direktør Tom Harald Jenssen bekrefter at forlaget har hatt «besøk av Konkurransetilsynet i januar». 

– Vi samarbeider selvfølgelig med Konkurransetilsynet for at de skal få all den informasjonen de trenger for å gjennomføre sin saksbehandling. Når det er sagt, så har vi ingen kjennskap til at det skal ha foregått noe ulovlig hos Cappelen Damm og vi kjenner derfor heller ikke til bakgrunnen for Konkurransetilsynet besøk, sier Jenssen til DN. 

Gyldendals kommunikasjonsdirektør Alexander Henriksen bekrefter at tilsynet også var hos dem og at de samarbeider med dem for at de skal få den informasjonen de trenger. Det samme gjør Mona Ek i Aschehoug. Også Vigmostad & Bjørke, landets fjerde største forlagsgruppering, fikk Konkurransetilsynet på uanmeldt besøk.

– Vi er ikke kjent med at vi har vært involvert i noe ulovlig samarbeid om utveksling av konkurransesensitiv informasjon. Foreløpig vet vi ikke vi mer om grunnlaget for denne aksjonen, men samarbeider etter beste evne med Konkurransetilsynet ved å gi de tilgang på informasjon og besvare deres spørsmål, skriver Arno Vigmostad i en epost til Dagens Næringsliv.

Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurranetilsynet sier den såkalte «uanmeldte kontrollen» skjedde i forbindelse med en ny sak, som ikke har sammenheng med tidligere saker knyttet til konkurranseforholdene i det norske bokmarkedet.

  • Les mer hos DN: https://www.dn.no/etterBors/2018/02/09/0926/Boker/fire-storforlag-fikk-konkurransetilsynet-uanmeldt-pa-doren-i-januar