Ny regjeringspolitikk: Ebok-momsen ryker!

 Etter sondering gjennom høsten, og to ukers forhandlinger på Jeløya, ble det søndag ettermiddag klart at Venstre går inn i regjeringen. Det får konsekvenser også…

venzstre_ebok

 Etter sondering gjennom høsten, og to ukers forhandlinger på Jeløya, ble det søndag ettermiddag klart at Venstre går inn i regjeringen. Det får konsekvenser også for språk- og litteraturpolitikken. I tillegg til å fjerne ebok-momsen vil regjeringen også «videreføre og revidere innkjøpsordningene for litteratur med sikte på blant annet økt tilgjengeliggjøring og inkludering av digitale plattformer». Regjeringen vil videreføre fastprisordningen for bøker, men vurdere hvordan konkurransen i bokmarkedet kan bedres.

  • Les én av våre mange saker om fjerning av ebok-momsen her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/torsdag-ma-ebok-momsen-ryke#.Wlt5XqjiaUk

Nyheten kom da de nye regjeringspartnerne holdt felles pressekonferanse etter forhandlingene på Jeløya.

Venstres Trine Skei Grande – som har vært nevnt som en mulig ny kulturminister – kunne på pressekonferansen love «en ny og mer moderne kulturpolitikk og en veldig aktiv språkpolitikk». Så sa hun:

– Og personlig må jeg bare si en liten ting: Det at vi får til å fjerne momsen på ebøker, synes jeg er en liten og viktig ting i litteraturpolitikken.
 

  • DnF har kjempet for momsfritak på ebøker helt siden 2010: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/opprop-mot-e-bokmoms-ii-her-er-listen-med-de-260-forfatterne-som-har-underskrevet-oppropet#.Wlt5pajiaUk

Også på andre områder kan det virke som om Venstre har fått H og Frp med på å styrke språk- og litteraturpolitikken. Under punktet for «Språk, bibliotek og litteratur» heter det: 

  • Les mer på Høyres nettside: https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2018/enighet-om-blaagronn-regjeringsplattform/

«Språk er grunnlaget for tenkning og samhandling, en viktig del av kulturarven og en forutsetning for deltakelse i demokratiet. Regjeringen vil sikre gode bruks- og opplæringsvilkår for de offisielle språkene i Norge og de to likestilte målformene i norsk. 

Norsk deltakelse på bokmessen i Frankfurt 2019 er en viktig utenrikskulturell satsing som gir gode muligheter for langsiktig profilering av norsk kultur. 
Regjeringen vil føre en aktiv litteraturpolitikk og vektlegge behovet for digital omstilling både når det gjelder bokmarkedet og bibliotekene. Regjeringen vil videreføre fastprisordningen for bøker, men vurdere hvordan konkurransen i bokmarkedet kan bedres.

Regjeringen vil:

Fremme forslag om ny helhetlig språklov, som viderefører prinsippene i dagens lovverk knyttet til sidestilte målformer og minoritetsspråk, og vurdere tiltak for å styrke hoved- og sidemålsopplæring for tidlige alderstrinn, samt åpne for lokale forsøk.

Avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker.

Videreføre og revidere innkjøpsordningene for litteratur med sikte på blant annet økt tilgjengeliggjøring og inkludering av digitale plattformer.

Satse på folke- og skolebibliotekene, blant annet gjennom å styrke arbeidet med digitale plattformer og nye modeller for drift av bibliotek.

Jobbe videre med digitalisering av de store ordbokprosjektene.

Sikre fellesnordisk språkforståelse ved å arbeide for at film og fjernsyn sendes tekstet, ikke dubbet, når programmet er statlig finansiert eller støttet.
Styrke de nasjonale leseprosjektene.

Krizniks kommentar

– Det er gledelig at regjeringen vil videreføre fastpris, sier DnFs leder Heidi Marie Kriznik i en foreløpig kommentar til nyheten. – Fastprisen er avgjørende, den bidrar til at bokhandlere på nett og i butikk må konkurrere på andre ting enn pris når det gjelder nye bøker. Som service, utvalg, tilgang til bøkene og formidling av dem, slik de gode bokhandlerne er opptatt av i dag. Og det er bra også for leserne! Fastprisen utgjør også royaltygrunnlaget til forfatteren og gir forfatterne et forutsigbart royaltygrunnlag i en ellers uforutsigbar forfatterøkonomi. Det er også veldig bra at ebok.momsen faller og at bokformatene sidestilles.