Ny sammensetning av styret og Det litterære Råd

Årsmøtet i Den norske Forfatterforening har i dag innvotert følgende medlemmer til styret og Det litterære Råd: Styret: Anne Oterholm (leder), Sigmund Løvåsen (nestleder), Henning Bergsvåg,…

DnF logo

Årsmøtet i Den norske Forfatterforening har i dag innvotert følgende medlemmer til styret og Det litterære Råd:

Styret: Anne Oterholm (leder), Sigmund Løvåsen (nestleder), Henning Bergsvåg, Tom Egeland, Henrik Hovland, Mette Karlsvik, Ann Kavli og Helene Uri. NYE: Mette Karlsvik og Helene Uri.

Det litterære Råd: Jan Kjærstad, Mirjam Kristensen, Liv Lundberg, Ingri Lønnebotn, Markus Mindré, Ole Robert Sunde (bokmål), Oddmund Hagen, Eirik Ingebrigtsen og Stein Versto (nynorsk). NY: Eirik Ingebrigtsen

Følgende medlemmer ble innvotert som desisorer og til valgkomiteen:  

Desisorer: Kristi Blom og Arild Stubhaug.

Valgkomité: Marte Huke, Jan Mehlum, Markus Mindré (DlRs representant), Lars Ove Seljestad og Helene Uri (styrets representant).