Ny styreleder i Norsk Forfattersentrum

Årsmøtet valgte fredag kveld Ingar Johnsrud til ny styreleder i Norsk Forfattersentrum.

Den godt leste forfatteren Johnsrud har lang erfaring som journalist fra NRK og VG. Han har også vært i styret til sist nevnte mediehus, og er i styret til forfatterklubben i Aschehoug.

Valgkomiteen sier blant annet om Johnsrud at han «… har markert seg som en engasjert, lyttende og konstruktiv deltaker i den litterære offentligheten, og vi i valgkomiteen er svært glade for at han har takket ja til vervet som styreleder for Norsk Forfattersentrum».

Hele valgkomiteens innstilling kan leses her.

På spørsmål om hva som vil være den største utfordringen for forfattere i årene som kommer, sier Johnsrud i et intervju med Forfattersentrum at:

– Den største enkeltsaken er forfatterøkonomien. Boksalget faller, og folk bruker mindre tid på bøker. Strømming av lydbøker har fått et oppsving, men for de fleste forfattere kompenserer ikke strømmeinntektene bortfall av boksalg. I tillegg står vi forfattere, som så mange andre, overfor en revolusjon når det gjelder kunstig intelligens.