Aktuelt

Ny undersøkelse: Vi vil heller lese enn se TV i sommer

På spørsmål om du ser mer eller mindre av henholdsvis TV, radiolytting, sosiale medier og boklesing i sommer, oppgir sju av ti at de vil…

kvinne_lesr

På spørsmål om du ser mer eller mindre av henholdsvis TV, radiolytting, sosiale medier og boklesing i sommer, oppgir sju av ti at de vil se mindre på TV i sommer enn de vanligvis gjør. Samtidig oppgir halvparten av de spurte at de vil lese mer bøker. Det er også flere kvinner enn menn som vil prioritere bøker foran TV i sommer; 60 prosent av kvinnene og 40 prosent av mennene vil lese mer bøker i sommer.

– Det er sikkert flere grunner til at vi planlegger å se mindre TV i sommer. Både været og programtilbudet spiller nok store roller her. At folk oppgir at de vil lese mer bøker i sommer, forstår jeg også godt. Lesing er gjerne assosiert med god tid, og det de fleste lengter etter før sommerferien er gjerne det å ha tid – til for eksempel å lese. For bokbransjen kommer det heller kanskje ikke som en overraskelse at kvinner leser mer enn menn, sier kommunikasjonsrådgiver Tone Mesna i RiksTV.

Ser man på TV-vaner og ferievaner, er det de som tar ferieturen på hytta som vil se minst på TV. 82 prosent av de som skal reise på hytta i sommer, oppgir at de vil se mindre på TV i ferien. For de som reiser rundt i campingvogn eller bobil er TV-vanene motsatt – hele 21 prosent av disse oppgir at de faktisk kommer til å se mer TV i sommer enn vanlig.

Ikke overraskende vil de som tilbringer sommeren på båten høre mer på radio enn de øvrige. Her oppgir 59 prosent at de vil høre mer på radio i sommer enn de vanligvis gjør. Totalt for alle de spurte er andelen som vil høre mer radio i sommer på 31 prosent.

Når det gjelder sosiale medier, svarer 73 prosent av de spurte at bruken her vil være uendret gjennom sommeren. De færreste, bare sju prosent, oppgir at de vil bruke mer tid på sosiale medier enn vanlig.

– De færreste legger nok helt vekk mobilen i sommer, men de bruker den kanskje på en annen måte. Vi ser jo også at bruken av TV på mobil går noe opp i sommermånedene, og så lenge man har mobilen for hånden, er ikke sosiale medier langt unna heller, sier Tone Mesna i RiksTV.  

Totalt deltok 1010 respondenter i den landsrepresentative undersøkelsen som ble foretatt i overgangen mellom mai og juni.