Aktuelt

Nye e-bokavtaler klare

Vi gikk inn i forhandlingene med mål om å oppnå en såkalt bestselgerroyalty. Det vil si en betydelig høyere royalty når en bok selger over…

ebook

Vi gikk inn i forhandlingene med mål om å oppnå en såkalt bestselgerroyalty. Det vil si en betydelig høyere royalty når en bok selger over et visst antall. Forfatterforeningen vant ikke fram, men dette vil bli et viktig punkt i neste forhandling.

Nye abonnementstjenester for bøker er snart på plass, så det er viktig med et avtaleverk også for slike nye tjenester. Det har her vært viktig å sikre oss at vi ikke kommer like dårlig ut som rettighetshaverne gjør i lignende tjenester for musikk. Leses ei ny bok i en slik tjeneste, har forfatteren krav på like mye utbetalt per lesning som for et salg i en vanlig e-bokhandel. Forfatteren vil aldri få mindre enn 15 kroner per lesning av et verk i en slik tjeneste.

Kontraktene blir lagt ut på vårt nettsted til uka. Under finner du informasjon om noe av innholdet i de nye kontraktene:

De gjeldende e-bokavtalene, både avtalen mellom foreningene og avtalene som er inngått med de enkelte forfatterne, gjelder bare ut 2013. Vi er nå ferdig med å forhandle nytt avtaleverk og mange av dere mottar sikkert slike avtaler for signering fra forlaget nå før jul. Her følger informasjon om det nye avtaleverket, ta gjerne kontakt hvis det er mer dere lurer på:

Felles avtale for bøker i fastpris og fripris

Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2014 og må inngås både for e-bøker som skal utgis etter 1.1.2014, og for e-bøker som allerede er i salg dersom disse fortsatt skal selges som e-bøker etter 2013. Det er nå en felles avtale for e-bøker i fastpris og fripris, men royaltygrunnlaget er forskjellig:

I fastprisperioden er det fastprisen og i friprisperioden er det forlagets nettoinntekt per solgte e-bok som er royaltygrunnlag.

Royalty

Royaltysatsen i fastprisperioden er forhandlet opp fra 26 % til 28 % for de første 799 solgte e-bøkene, deretter er det 30 % royalty.

Minsteutbetaling til forfatteren per solgte e-bok er forhandlet opp fra 10 til 15 kroner. Det er særlig viktig å ha et slik «royaltygulv» når e-bøker går ut i kampanjer til svært lave priser. Med dette gulvet er forfatteren garantert å få like mye utbetalt for en e-bok som selges til 29 kroner, som vi får for en pocketbok til 150 kroner.

Strømming og nedlastning

Ny avtale gjelder både nedlastning av enkeltverk og strømming av enkeltverk, og forutsetter at disse prises likt i fastprisperioden. For e-bøker i abonnementstjenester, se lenger ned.

Forskudd

Det innføres forskuddsordning også for e-bøker, slik vi har for papirbøker. Forskuddet er 5 % av forskuddet du får utbetalt etter normalkontrakten for papirutgaven av samme tittel. Dette gjelder bare bøker som gis ut for første gang som e-bok fra og med 1. januar 2014.

Avtale om e-bøker i abonnementstjenester

Det er også forhandlet fram nye avtaler for e-bøker i abonnementstjenester, altså tjenester der abonnenten ved å betale en månedlig avgift får tilgang til å lese et større antall bøker. Slike tjenester kan minne om f.eks. Netflix (film) og Spotify (musikk). Det må skrives egne avtaler mellom forlag og forfatter for at forlag kan tilby bøker i slike tjenester. Forfatter får betalt etter hvor mye hvert
verk er lest i tjenesten. For e-bøker i fastprisperioden har forfatter krav på samme utbetalte beløp per lesning som han/hun får for en nedlastning av en e-bok, jf. den vanlige e-bokavtalen. For bøker i fripris er det også i avtale for abonnementstjenester lagt inn et gulv på 15 kroner som er minste beløp forfatter får per lesning av verket i tjenesten. Dette for å unngå at vi kommer like dårlig ut som
en del rettighetshavere gjør i lignende tjenester for musikk.

Retur av signerte avtaler

I og med at de gjeldene avtalene utløper ved nyttår og at forhandlingene ble avsluttet sent, oppfordrer vi dere til å bestemme dere raskt om dere enten vil signere ny avtalen eller om dere av en eller annen grunn ønsker å la være, og så melder inn beslutningen raskt til forlagene. Vi er kjent med at forlagene sammen med kontraktene vil sende ut en formulering som dette: «Forfattere må
gi melding til forlag snarest dersom han/hun ikke ønsker å signere ny e-bokkontrakt for e-bok/-bøker som allerede er i salg. Med mindre forlaget har fått slik melding fra forfatter innen fristen, vil e-boken fortsatt være i salg over nyttår. Har forlag ikke mottatt signert kontrakt innen 15. februar 2014, vil forlaget innen 1. mars 2014 ta kontakt med forfatteren for å forsikre seg om at forfatteren ikke
ønsker å trekke e-boken fra markedet.» For spørsmål om innholdet i denne formuleringen ber vi dere ta kontakt med forlaget direkte.