Nye koster i ledelsen

Anne Oterholm har takket for seg og levert nøklene til kontoret i Rådhusgata til Sigmund Løvåsen, som ble valgt til ny leder for Den norske Forfatterforening på helgens årsmøte. Med seg i styret får han nestleder Selma Lønning Aarø og styremedlemmene Henning Bergsvåg, Tom Egeland, Øyvind Hånes, Mette Karlsvik, Ann Kavli og Helene Uri.

anne_sigmund

Anne Oterholm har takket for seg og levert nøklene til kontoret i Rådhusgata til Sigmund Løvåsen, som ble valgt til ny leder for Den norske Forfatterforening på helgens årsmøte. Med seg i styret får han nestleder Selma Lønning Aarø og styremedlemmene Henning Bergsvåg, Tom Egeland, Øyvind Hånes, Mette Karlsvik, Ann Kavli og Helene Uri.

Det litterære Råd ser nå slik ut: Kjell Ola Dahl, Marita Fossum, Mirjam Kristensen, Aasne Linnestå, Markus Midré og Morten Wintervold (bokmål) og Tormod Haugland, Eirik Ingebrigtsen og Stein Versto (nynorsk).

På bildet ser vi tidligere leder i DnF,
Anne Oterholm, gi nøkkelen til formannskontoret til Sigmund Løvåsen.
Han vil nå bli å finne til daglig i Rådhusgata 7. (Foto: Mette
Karlsvik).