Nye medlemmer og varamedlemmer til Kulturrådet

Fem nye medlemmer og to nye varamedlemmer ble i statsråd i dag oppnevnt til Kulturrådet for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2027.

– Kulturrådet har en sentral rolle i norsk kulturliv. De skal bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres, og kanskje viktigst, at kunst og kultur er tilgjengelig for alle i hele landet. Jeg er spent på hva de nye medlemmene vil bidra med inn i Kulturrådet fra hvert sitt virke og faglige kompetanse. Jeg forventer som alltid klar tale og solid innsats for utviklingen av kunst- og kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Kulturrådet er faglig uavhengige i sitt arbeid, og forvalter Norsk kulturfond på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn innenfor de overordnede føringer som er gitt av Stortinget og Kultur- og likestillingsdepartementet.

Kulturrådet har totalt ti medlemmer og et antall varamedlemmer etter behov. Rådets medlemmer, inkludert leder og varamedlemmer, blir oppnevnt av Kongen etter tilråding fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Oppnevningen gjelder for en periode på fire år og er rullerende slik at halvparten av medlemmene oppnevnes annethvert år.

Nye medlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2027

Medlemmer:

 • Professor Jan Fredrik Hovden, Bergen
 • Billedkunstner Toril Johannessen, Bergen
 • Scenekunstner Siri Broch Johansen, Tana
 • Musiker Nasra Ali Omar, Tromsø
 • Koreograf Hooman Sharifi, Oslo

Varamedlemmer:

 1. Rektor John Øivind Eggesbø, Stavanger
 2. Musiker Solveig Slettahjell, Oslo         

Kulturrådet blir med dette sammensatt slik fra 2024:

Oppnevnt for perioden 2022–2025:

 • Leder: forfatter Sigmund Løvåsen, Svartskog
 • Medlem: dramatiker Camara Lundestad Joof, Oslo
 • Medlem: kulturhussjef Ivar Chelsom Vogt, Bergen
 • Medlem: forfatter Sigbjørn Skåden, Tromsø
 • Medlem: forfatter Bjørn Hatterud, Oslo 
 • 1. varamedlem: leder Runa Norheim, Stavanger
 • 2. varamedlem: artist Nosizwe Baqwa, Oslo 
 • 3. varamedlem: direktør Lars Magne Andreassen, Hamarøy

Oppnevnt for perioden 2024–2027:

 • Medlem: professor Jan Fredrik Hovden, Bergen
 • Medlem: billedkunstner Toril Johannessen, Bergen
 • Medlem: scenekunstner Siri Broch Johansen, Tana
 • Medlem: musiker Nasra Ali Omar, Tromsø
 • Medlem: koreograf Hooman Sharifi, Oslo 
 • 1. varamedlem: rektor John Øivind Eggesbø, Stavanger
 • 2. varamedlem: musiker Solveig Slettahjell, Oslo