Nye ord №2

Opplese, vedtatt. Litteratur er sex, drugs, rock’n’roll, mellom det meste anna, skal ein tru trendar i tida. "Dameroman", mellom anna, som er eit omgrep som…

Opplese, vedtatt. Litteratur er sex, drugs, rock’n’roll, mellom det meste anna, skal ein tru trendar i tida. "Dameroman", mellom anna, som er eit omgrep som støtt og stadig dukkar opp i kulturjournalistikken. Kva er det, eigentleg? Skal ein tru det nedste bildet av Marilyn, er det Ulysses, Joyce.