Nye stipend fra Leser søker bok

Du bestemmer selv hvem du skriver for, det viktigste er at utgivelsen er lettlest eller tilrettelagt. Her kan du lese mer om hva slags bøker…

leser_soker_bok_logo

Du bestemmer selv hvem du skriver for, det viktigste er at utgivelsen er lettlest eller tilrettelagt. Her kan du lese mer om hva slags bøker Leser søker bok støtter:

http://lesersokerbok.no/stotteordninger/

Leser søker bok arbeider for at folk som synes det er vanskelig å lese skal ha gode, motiverende bøker av høy litterær kvalitet. Stipendmottagerne vil få råd om tilrettelegging av manuskriptene fra Leser søker bok sine rådgivere. Ved bevisst bruk av virkemidler, kan flere utgivelser bli gode bøker for alle!

Leser søker bok erfarer at bildebøker, tegneserier og rikt illustrerte bøker blir godt mottatt av leserne, og utlyser stipender for disse kategoriene spesielt.
Vi ønsker prøver på 5-20 sider vedlagt søknaden.

Søknadsfrist: 12. oktober 2015

Mer informasjon om krav til søknaden finner du her:
http://lesersokerbok.no/stotteordninger/hvordan-soke-skrivestotte/

Send søknad til:

ar@lesersokerbok.no  og ev@lesersokerbok.no

I forbindelse med satsingen på tegneserier, bildebøker og rikt illustrerte bøker, holder vi seminar høsten 2015. Påmeldingsfrist er torsdag 10. september. Mer informasjon om tid, sted og dagsorden følger.