Nye stipendordninger for kunstnere

18 kunstnerorganisasjoner har samarbeidet om felles strategi rundt endringer i den garanterte minsteinntekten (GI) og står bak forslagene til de to nye stipendordningene, som nå…

anniken_huitfeldt Foto-Berit_Roald-Scanpix

18 kunstnerorganisasjoner har samarbeidet om felles strategi rundt endringer i den garanterte minsteinntekten (GI) og står bak forslagene til de to nye stipendordningene, som nå blir en realitet. Kunstnerorganisasjonene har hatt tett dialog i saken med kulturminister Anniken Huitfeldt (bildet) fra høsten 2011.

Kunstnerorganisasjonene tok initiativet for å bedre garantiinntektsordningen allerede i januar 2010, så dette har vært en meget lang prosess. Vi er lettet over at saken nå er landet, med svært gode løsninger for landets kunstnere, uttaler Lise Stang Lund, styreleder i Norske Kunsthåndverkere og medlem av kunstnernes GI-utvalg.

Det har vært viktig for de samarbeidende organisasjonene å poengtere nødvendigheten av langsiktighet i de nye ordningene, og når kunstnerne nå har fått gjennomslag for 10 år lange stipend med mulighet for forlengelse, er dette perspektivet meget godt ivaretatt. Vi har arbeidet for å komme bort fra de siste årenes mer tilfeldige konverteringer av GI-hjemler til ordinære arbeidsstipender, sier Anne Oterholm, nylig avgått leder i Den norske Forfatterforening og utvalgsmedlem. – Og, legger hun til, departementet og kulturministeren har vist stor forståelse for kunstnerorganisasjonenes behov for at det må finnes ordninger som ivaretar langsiktigheten i kunstfeltet.

Samtidig er kunstnerorganisasjonene svært tilfredse med at kompliserte avkortningsregler nå blir historie. Det har bl.a. ikke vært mulig å ha en normal norsk årsinntekt uten å bli ”straffet” med en avkortet inntekt to år senere; i de nye ordningene fjernes alle avkortningsregler. Kunstnerorganisasjonene har også fått gjennomslag for sitt initiativ for å sikre lønnsveksten fremover. – Og det er svært viktig, fordi lønnsveksten på garantiinntekten siden 1992 har vært katastrofalt dårlig, sier Lise Stang Lund.

For de samarbeidende organisasjonene har det også vært viktig å poengtere at noen kunstnergrupper av ulike grunner foretrekker de mer fleksible arbeidsstipendene, noe som er ivaretatt i regjeringens forslag. Dagens garantiinntektsordning sikrer imidlertid fremodling av de lange kunstnerskapene, ved at den også støtter eldre kunstnere. For å videreføre dette, valgte kunstnerorganisasjonene å fremme et forslag om et eget seniorstipend. Dette perspektivet har kulturministeren hatt forståelse for og innlemmet i de nye ordningene.

Kunstnerorganisasjonene vil fremheve at dialogen med både statsråden, øvrig politisk ledelse, embedsverket og kulturpolitikere på Stortinget har vært svært god gjennom hele denne lange prosessen, sier Lise Stang Lund.

Følgende kunstnerorganisasjoner har samarbeidet i GI-saken:
Norske Kunsthåndverkere
Den norske Forfatterforening
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norske Dramatikeres Forbund
Norsk Oversetterforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Musikernes fellesorganisasjon
GramArt
Norsk Komponistforening
NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere
Norsk Skuespillerforbund
Norsk Sceneinstruktørforening
Norske Scenografer
Norske Dansekunstnere
Norsk filmforbund
Norske Filmregissører
Norske arkitekters landsforbund
Grafill