Nytt avtaletilbud fra Lydbokforlaget

Etter konstruktive samtaler med Forfatterforeningen har Lydbokforlaget kommet med et nytt tilbud for å få rett til å legge lydbøker inn i sin nye abonnementstjeneste….

lydbok

Etter konstruktive samtaler med Forfatterforeningen har Lydbokforlaget kommet med et nytt tilbud for å få rett til å legge lydbøker inn i sin nye abonnementstjeneste. Dette dreier seg da om strømming av lyd, ikke CD-er og enkeltsalg av digitale filer.  
 
– Vi fikk ikke innfridd alle våre krav fullt ut, men setter pris på å bli hørt av Lydbokforlaget, sier DnF-leder Sigmund Løvåsen.
 
Også de som allerede har signert på det første tilbudet, vil bli tilbudt de nye og bedre betingelsene.
 
– Lydbokforlaget skal ha honnør for å ha opptrådd ryddig i denne saken. De har på en helt annen måte enn Cappelen Damm/Storytel vist respekt for forfatterne og avtaleverket, sier Løvåsen.
 
Forfatterforeningen har akseptert at Lydbokforlaget sender ut avtaler der følgende er sentralt:
 
Royaltysats: 25 %
Minstevederlag: 10 kr
Tilbakevirkende kraft fra 1.1.2017 dersom foreningsavtalen blir bedre.
Fradrag i royaltygrunnlaget (distribusjonskostnad) kan være maks 30 % ved beregning av forfatterinntekt. Altså står Lydbokforlaget fritt til å betale tjenesten mer enn 30 %, men da uten at det går ut over forfatteren.

 
– Vår tidligere anbefaling om ikke å godta betingelsene, står dermed ikke lenger ved lag, sier Løvåsen, som understreker at det selvsagt er opp til den enkelte forfatter å godta eller avvise tilbudet. 
 
– Med denne avtalen er forfatteren sikret minst 18 % av abonnementsinntektene, mens Cappelen Damm kun gir 10 % av Storytels abonnementsinntektene til forfatter. Cappelen Damm tilbyr 20 % royalty mens Lydbokforlaget tilbyr 25 % av forlagets inntekt fra tjenesten. Grunnen til at forfatterne får nesten dobbelt så stor del av kaka fra Lydbokforlaget som fra Storytel, kommer av at Cappelen Damm lar sin egen tjeneste (Storytel) ta omtrent 50 % av kaka. Forfattere som får tilbud fra Cappelen Damm om lydbokutgivelse, bør før de eventuelt signerer, undersøke om Lydbokforlaget er interessert i å utgi lydboka, sier Løvåsen.