Nytt Internasjonalt Utvalg

  DnFs Internasjonale Utvalg er foreningens rådgivende instans i internasjonale saker. Utvalget følger med ytringsfrihetssituasjonen, og bruker det meste av året til å lete opp…

klode

 

DnFs Internasjonale Utvalg er foreningens rådgivende instans i internasjonale saker. Utvalget følger med ytringsfrihetssituasjonen, og bruker det meste av året til å lete opp kandidater til DnFs Ytringsfrihetspris, til å undersøke disses situasjon, produksjon og aktivitet, og innstille til en kandidat til prisen. For 2011 valgte IU, med Henrik Hovland som leder, den hviterussiske forfatteren og redaktøren Alis . I 2012 valgte de, under ledelse av Ingvild Burkey, norske Wera Sæther. Burkey tok kun dette året som leder. Etter årsmøtet 2013, og etter IUs første møte siden, har man fått et mindre og mer konsentrert utvalg. De som sitter i det nye IU, er, ved siden av undertegnede, styremedlem Øivind Hånes, og Elyas Poorgholam, Abera Lemma og Lise Gundersen. To nye medlemmer har kommet til; Brit Bildøen og Cathrine Grøndahl. Takk til avtroppende leder Burkey, og alle tidligere medlemmer som har gjort en jobb for utvalget. 

Av internasjonalt arbeid fremover, kan man nevne møte med tidligere ytringsfrihetsprisvinner Normando Hernández González i Oslo i mai, og med Ma Thida under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Til Lillehammer kommer også 2012-vinneren Wera Sæther.