Nytt IU

Styret har nedsatt nytt Internasjonalt utvalg. IU består nå av Øyvind Berg, Rune Berglund, Rune F. Hjemås, Ingvild Holvik, Kristin Hauge, Liv Mossige og Øyvind Rangøy. De har ennå ikke hatt sitt første møte.