Aktuelt

Nytt litteraturhus i Fredrikstad

I 2007 brant Storgata 11 i Fredrikstad ned til grunnen. En av byens beste og mest sentrale tomter ned mot Glomma lå ledig. Tidlig bestemte…

Griff Arkitektur

I 2007 brant Storgata 11 i Fredrikstad ned til grunnen. En av byens beste og mest sentrale tomter ned mot Glomma lå ledig. Tidlig bestemte tomteeier Fredriksborg AS seg for at de ønsket seg noe mer for byen enn et tradisjonelt næringsbygg med leiligheter.

Omtrent samtidig åpnet Litteraturhuset i Oslo dørene for første gang og et rikt hus med et omfattende tilbud til forfatterne, publikum og tilhørende organisasjoner begeistret byen. Grunntanken bak etableringen av Litteraturhuset Fredrikstad er den samme som i Oslo, nemlig å skape en ny arena for debatt og meningsutveksling, kunst og kultur. Men Litteraturhuset Fredrikstad skal ikke være en kopi av det vi har sett i Oslo eller som planlegges andre steder, det vil få sin egen form.

Sommeren 2010 gjennomførte en liten prosjektgruppe forstudiet ”Prosjekt Litteraturhuset i Fredrikstad”. Prosjektet ble ledet av tidligere kultursjef i Fredrikstad kommune. I 2011 ble en tverrfaglig prosjektgruppe nedsatt for å konkretisere dette arbeidet videre og beskrive ulike scenarier for innholdsmessig profil. Gruppa bestod av representanter for fylkets litterære og kulturelle liv. Det ble utlyst en arkitektkonkurranse, arkitektbyrå ble valgt og byggeprosjektet startet høsten 2011.

Litteraturhuset på nær 3000 m2 inneholder store og små foredragssaler, mindre grupperom, en barneavdeling, Libris bokhandel, Fabel bokcafé og matbar, Earthtree Media med Øisteins blyant samt Institutt for Journalistikk.

Stiftelsen Litteraturhuset er ikke-kommersiell. Pengene må vi få fra fire inntektskilder: Støtte og tilskudd fra fond, stiftelser og det offentlige, billettinntekter, utleie av saler og rom til kurs og konferanser og til slutt sponsorinntekter. Vi er så langt støttet av Fritt Ord med 2 millioner kroner og en årlig støtte fra Fredrikstad Kommune på 500.000 kroner og vi har et årlig budsjett på nær 9 millioner kroner. Med et velvillig Fredrikstad og Østfold i ryggen, både publikum, offentlige instanser og næringsliv, tror vi at dette kan gå.

I Fredrikstad er det ulike gode gode arenaer for dem som er interessert i kultur. Biblioteket, store og små lese- og skriveforeninger, ulike institusjoner rundt scenekunst, filmklubber og en egen litteraturfestival ”Ord i grenseland” for å nevne noen. To lokalaviser holder til i Fredrikstad, og i regionen for øvrig et titalls aviser totalt. Og ulike medieinstitusjoner utover avisene ligger her. Og vi har forfattere som gjør det riktig godt for tiden. Blant andre Jon Michelet og Jan-Erik Fjell.

Så litt om innholdet. Programmet for våren 2013 blir både variert og omfangsrikt. Vi har forsøkt å lage et forutsigbart program, med varierte programposter som kommer igjen regelmessig.

– Ord på onsdag: Hver eneste onsdag blir det forfattermøter på Litteraturhuset. Hit kommer internasjonale, nasjonale og lokale navn for å samtale om temaer, sine forfatterskap og sine bøker.

– Poesi på søndag: I samarbeid med Fredrikstads forfatter og poet Freddy Fjellheim vil vi én gang i måneden gi publikum møter med de beste poetene fra Norge og Norden.

– Historietimen: Gjennom blant annet et samarbeid med lokale historielag, vil vi annenhver tirsdag gi publikum foredrag om lokalhistorie, norgeshistorie og verdenshistorie.

– Abels hage: Høgskolen i Østfold vil én gang i måneden tilby publikum innsikt fra sine fremste forskere og undervisningskrefter.

– Himmel og jord: I grenselandet mellom religion, etikk og politikk, ligger en rekke svært vanskelige spørsmål. Her feies de ikke under teppet, men graves frem en gang i måneden. Samarbeider vi med Kirkens bymisjon.

– Langreist: I samarbeid med Temareiser og kjente journalister og forfattere, pakker vi sekken en gang i måneden og drar ut til verdens mange hjørner.

– Folkemøter: Fredriksstad Blad og NRK Østfold vil hver måned sørge for friske sjøslag når politikere og andre må stå ansikt til ansikt med hverandre – og publikum – om aktuelle temaer.

– Filosoficafé: Jeg tenker, altså er jeg. Her får publikum aktuelle temaer sett fra et filosofisk perspektiv. En gang i måneden.

– Krusedull: Vi legger mye arbeid i å bygge opp et godt og populært tilbud for barn og unge. Hver torsadg klokken 11.00, lørdag klokken 13.00 – og noen ganger søndager – er småfolket sikret fine stunder gjennom alt fra høytlesing, tegning og noen ganger musikk.

– Bokbyttet: Hva er mer spennende og hyggelig enn å gi bort bøker man er glad i til andre mot å få en annen tilbake?

– Rett og vrang: Hva er vel et litteraturhus uten en ekte strikkecafe? Både for de som kan strikke og de som vil lære det.     

– Temauker: To ganger i halvåret legger vi opp til tettpakkede temadager med et omfangsrikt program knyttet til et bestemt tema. Først ut: Dialektfesten Munn og mæle i mars.

Åpningshelgen vår er variert og vil speile hverdagen på Litteraturhuset. Hele helgen, fredag 25. januar til og med søndag 27. januar, skal det yre av liv i huset – med i alt 24 arrangementer for store og små.

Til åpningshelgen kommer nasjonale og internasjonale forfatternavn, artister, skuespillere og musikere – alt som må til for å lage åpningsfest på huset og i byen. Se utførlig beskrivelse av vårt program på våre hjemmesider – http://litthusfred.no/program_apning/