Nytt momsopprop

Også andre medier har laga opprop mot moms på digitale publikasjonar: Kanalen til fagforeninga for journalistane i Norge, "Journalisten", publiserte i dag sitt eige opprop for reduksjon av moms på digitalt, redaksjonelt innhald. Det er Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Den
Norske Fagpresses Forening, Norsk Journalistlag, Landslaget for

Journalisten

Også andre medier har laga opprop mot moms på digitale publikasjonar: Kanalen til fagforeninga for journalistane i Norge, "Journalisten", publiserte i dag sitt eige opprop for reduksjon av moms på digitalt, redaksjonelt innhald. Det er Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Den
Norske Fagpresses Forening, Norsk Journalistlag, Landslaget for
lokalaviser og Mediebedriftenes Landsforening som står bak skrivet, kor med m.a. står:
Et stort flertall i mediestøtteutvalget (9 av
10) har foreslått at momsen på kjøp av digitale redaksjonelle tjenester
settes ned fra 25 til åtte prosent. Dette forslaget støtter vi
helhjertet opp om. En slik investering fra samfunnets side vil sikre
hver enkelt en rimeligere tilgang til nyheter, kultur, fag- og
samfunnsdebatt