Nytt nettsted for kunstkritikk og -formidling

Forskning viser at forfattere har stadig mindre av inntekten sin fra selve forfatterskapet. Blant de mer relevante brødjobbene som forfattere tar, er det å skrive…

screenshot_2020-01-14_at_11

Forskning viser at forfattere har stadig mindre av inntekten sin fra selve forfatterskapet. Blant de mer relevante brødjobbene som forfattere tar, er det å skrive kritikk, essayistikk og annet litteraturrelatert journalistikk. Dessverre viste journalistikk gjort av Klassekampen at honorarene til essayistikk og kritikk ikke fulgte bransjens minstesatser. Det finnes nå et krav fra Kulturrådet om at tilskuddsmottakere honorerer i følge foreningenes satser. Kritikerlagets minstesats for vanlig krikk er 4900 kroner,  og for et essay 10550 kroner. 

Den nye bransjeavisen Kunst.no går ut  med lovnad om å «honorere anstendig», altså etter Kritikerlagets satser. Men det er visstnok  Eckbos Legat og ikke Kulturrådet som finansierer denne ikkekommersielle avisen.