Nytt program styrker eksportmulighetene for norsk kunst

Victoria Kielland er den utvalgte forfatteren i et prosjekt i regi av Norwegian Arts Abroad (NAA), som skal løfte de norske kunstfeltene internasjonalt med et nytt tverrfaglig kompetanseprogram.

Torsdag kveld lanserte utenriksminister Anniken Huitfeldt programmet, samt syv deltakerteam, på en mottakelse i Statens representasjonsbolig.

Med finansiering fra Utenriksdepartementet skal pilotprosjektet få norsk kunst ut i verden. Syv kunstnerteam, bestående av én norsk kunstner og en agent, vil hver motta 200 000 kroner i støtte fra NAA for å realisere internasjonaliseringen av prosjektene sine innen film, litteratur, kunsthåndverk, billedkunst, design, musikk og scenekunst.

Fra litteraturfeltet er Victoria Kielland – Winje Agency med My Men (NORLA) – plukket ut.

Årets øvrige deltakere:

• Amund Sjølie Sveen/Inger-Marie Lupton med Nordting Pan-Arctic (PAHN)

• Jennie Hagevik Bringaker /Jenny Kinge med Femtensesse (OCA)

• Maria Brinch/Elephant Kunsthall med Atlas on Iron (Norwegian Crafts)

• Ellen Ugelstad/Tonje Alice Madsen med The Recovery Channel (NFI)

• Bendik Giske/Sofie B. Ringstad med Cracks Tour (Music Norway)

• Jenkins & Uhnger/Nuen med Minus (DOGA)

Programmets deltakere skal delta på kompetansehevende fagsamlinger ledet av norske og internasjonale eksperter. Deltakerne vil møtes til fire samlinger i løpet av høsten 2021 og våren 2022, og følge et løp der de skal innom temaer som presentasjonsteknikk, markedskunnskap, digitalisering, nye markeder og internasjonale lanseringer.

Programmet hadde søknadsfrist i september, og det kom inn 28 søknader fra de ulike kunstfeltene. Av disse ble sju prosjekter, ett fra hver disiplin, valgt ut av en internasjonal jury med medlemmer fra alle feltene.

Den internasjonale juryen bestod av: Walter Heun, Artistic & Executive Director, Joint Adventures, Tyskland. Nanna Hjortenberg, direktør, CHART Art Fair, Danmark. Alex Gilbert, Associate Director, Friedman Benda, USA. Nicole James, Founder of The James Literary Agent, USA. Klara Nilsson Grunning, Film Commissioner NFI, Sverige. Maurice Jones, kurator, Mutek, Canada. Hanna Nova Beatrice, sjefredaktør The New Era, Sverige.