Også Ap vil styrke – ikke svekke – Kulturfondet

Norsk kulturfond blir styrket i Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett – i motsetning til regjeringens kutt denne uka.

TRETTEBERGSTUEN Annette, A, He, 2009-2013. 2013-2017. Arbeiderpartiet. Hedmark. Arbeids- og sosialkomiteen. ASK. 43. NYTT FOTO. Medlem av: Den interparlamentariske union (IPU)

Denne uka ble det klart at Regjeringen kutter Norsk kulturfond med 10 millioner. https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/kulturfondet-reduseres-med-10-millioner.

Trøst er det da å lese Arbeiderpartiets alternative budsjett, der det foreslås en kraftig økning til Kulturfondet.

For i motsetning til denne regjeringen, understreker Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen, betydningen av Kulturfondet og det gjør hun også i Dagsavisen i dag:
«I ei tid med store behov, kanskje mest for det frie feltet, og krisepakker som kommer for sent og ikke treffer, velger man altså å kutte i det mest treffsikre virkemiddelet for å skape arbeid: Kulturfondet.»
Se Dagsavisen.

Jeg er enig med Trettebergstuen at regjeringens kutt ikke er til å tro. Og som nevnt inneholder Arbeiderpartiets alternative budsjett, i motsetning til regjeringens, en kraftig styrking av Norsk kulturfond.

Videre inneholder Arbeiderpartiets alternative budsjett, en budsjettstyrking av Foreningen !les og Leser Søker Bok –  og Norsk Forfattersentrum. Det er også veldig bra!

Det alternative budsjettet til Arbeiderpartiet vektlegger også betydningen av gode rammevilkår for samisk kultur.

Arbeiderpartiets alternative budsjett opprettholder også målet om at kulturbudsjettet skal utgjøre en betraktelig økt andel av det samla statsbudsjettet. Bra lesning, Anette Trettebergstuen.