Også nettbokhandelen tanum.no legges ned

Med nedleggelsen av nettbokhandelen tanum.no 1. november settes et endelig punktum for et bokhandeleventyr som startet så langt tilbake som i 1832.

Én for én er Tanums fysiske butikker blitt nedlagt – også flaggskipforretningene på Oslo lufthavn og Karl Johan.

Les mer hos bok365: