Økning av forfattervederlag fra innkjøpsordningene

Vi ser nå at både politikere i mange partier, og Kulturrådet, har tatt innover seg og legger resultatene av den store kunstnerøkonomiutredningen fra i fjor…

2x

Vi ser nå at både politikere i mange partier, og Kulturrådet, har tatt innover seg og legger resultatene av den store kunstnerøkonomiutredningen fra i fjor til grunn for sine prioriteringer. Utredningen viste en kraftig nedgang i mange kunstnergruppers inntekter fra kunstnerisk virke. For skjønnlitterære forfattere var det en nedgang i medianinntekten fra 164 000 kroner i 2006 til 120 000 kroner i 2013.

Regjeringen la i sitt budsjettforslag inn 1,5 millioner til forfattervederlag. I Stortinget klarte regjeringens samarbeidspartier å få gjennomslag for 7,5 millioner ekstra til litteraturformål i Kulturfondet. Den 26. januar i år vedtok Kulturrådet hvordan økningen i Kulturfondets litteraturbudsjett skal fordeles. De velger å oppjustere forfatternes vederlag fra innkjøpsordningene, noe som kommer mange forfattere til gode. For de ulike sjangrene innenfor skjønnlitteratur for voksne betyr det:

Prosa: 80 000 kroner (70 000 i 2015)
Lyrikk: 72 000 kroner (60 000 i 2015)
Dramatikk: 57 000 kroner (50 000 i 2015)

Det er også økning for barne- og ungdomsbøker og sakprosa. Forlagene får i tillegg en økning på 5 % i sine inntekter fra innkjøpsordningen.

Arne Vestbø i Kulturrådet uttaler om begrunnelsen for endringen: «Kulturrådet ser på forfattarane som kjernen i utviklinga av den framtidige norske litteraturen, og ser det som naudsynt at innkjøpsordningane er  med på å sikre økonomien deira.»

I fjor høst ble det også klart at samarbeidspartiene fikk gjennomslag for første steg i en opptrappingsplan for kunstnerstipendene, i tråd med forslag fra Kunstnernettverket. Sammenliknet med andre yrkesgrupper er det ikke snakk om en økning som utgjør store beløp. Men økning i både forfattervederlag og stipender gir tilsammen en vesentlig økning av mange forfatteres inntekt. De fleste av oss er fortsatt langt unna et anstendig inntektsnivå, men dette er viktige steg i riktig retning.