Om avtalen for strømming av litteratur

Noen medier har allerede fanget opp at Norge, som første land i Europa, har fått en avtale om strømming av litteratur. Avtalen er basert på…

Noen medier har allerede fanget opp at Norge, som første land i Europa, har fått en avtale om strømming av litteratur. Avtalen er basert på en forretningsmodell som innebærer at et forlag eller en ekstern distributør utvikler en tjeneste for strømming av litteratur. Tjenesten har to modeller: 
* Den ene modellen gir lesere tilgang til litteratur som strømmes som enkelttitler
* Den andre modellen tilbyr et strømmingsabonnement som gir abonnentene ubegrenset tilgang til et stort antall titler i abonnementsperioden.
kommersielt bilde (bildetapet)Styret i Forfatterforeningen er svært fornøyd med at forfatterandelen av forlagsinntekten for første gang i historien har nådd 40 %. Forfatternes royaltyandel vil samlet utgjøre 40 % av forlagets nettoinntekter i et strømmingsabonnement. Ved strømming av enkelttitler vil forfatternes andel være på 30 %. 
I forhandlingene har Forfatterforeningen vært opptatt av at forfatterne – i en ny tid både for forfattere og forlag – skal ha en høyere andel av den digitale bokkrona. Vi er glade for at forleggerne langt på vei har kommet oss i møte på dette punkt.   
Partene er enige om at avtalen skal reforhandles dersom det i avtaleperioden inntreffer vesentlige endringer i rammevilkårene. Dette er et viktig punkt for begge parter ettersom dette markedet er helt nytt både for forlagene og forfatterne.
DnF håper at denne avtalen vil kunne bidra til å legge til rette for nye og spennende måter å lese bøker på i fremtiden, og er svært fornøyde med at forfatternes royaltyandel er blitt såpass høy. Etter hva vi forstår, er vi også de første skribentene som inngår en slik avtale i Europa. 
Avtalen gjelder for alle titler ute av fastprisperioden, enten de er utgitt på store eller små forlag, og er godkjent av Forfatterforeningens styre. Endelig formell godkjenning av avtalen skjer på Forleggerforeningens første ordinære styremøte. 
KONTAKTINFORMASJON
Anne Oterholm
E-post: lederen@forfatterforeningen.no
Tlf 23 35 76 29/ 98 64 33 29